Gården Revlan,
under matrikkelgården Vik.
G.nr. 70/16.

Nå en del av Ørland flyplass


Revlan var et område med fire gårdsbruk, det var b.nr. 10 - Vestervik, b.nr. 15, 16 og 17 - alle kalt Revlan. De lå på eller i nærheten av den røde ovale markeringen på kartet til venstre. Det høyre kartet er et forsøk på avtegning av et utslitt kart fra den tiden Staten på nytt etablerte flyplass på Ørland etter krigen. Hele dette området gikk med til utbygging av flyplassen, og det eies nå av Staten.

kart av gården
kart av gården
kart av gården

B.nr. 16 var tidligere løpenummer 129 b, skyldsatt i 1853 med skyld 1,83 skyldmark. Da ble løpenummer 129 delt i to like parter mellom brødrene Arnt og Audustinus Eriksen.

Augustinus Eriksen (1827-?) kom fra Aune på Rønne, var gift med Paulina Mikalsdatter (1824-?) Fra Nesset på Uthaug. De fikk fire barn. Familien flyttet i 1865 til Strinda og bruket ble kjøpt av Ole Nilsen Vestvik fra Fevågsaunet i Stjørna. Han kjøpte senere b.nr. 1 på Hårberg.

Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgir arealet til ca 50 da og av det kunne de fø hest og 3-4 kyr, noen sauer og en gris. De kunne så 2 tønner korn og sette 2-4 tønner poteter.

Peder Andersen (1852-?) fra Garten kjøpte bruket i 1882, gift i 1885 med Ane Marta Markusdatter (1861-?) fra Bjugn. De fikk sju barn. Familien solgte bruket i 1888 og bosatte seg som strandsittere på Garten hvor han dreiv som fisker.

Hans Broholm var eier fra 1881, han solgte til Ove Kristoffersen (1848-1920) fra Innstrand som var gift i 1871 med Ane Margrete Johansdatter (1849-1926) fra Hårberg. De fikk fem barn og sønnen Jakob Henrik ble neste eier, barna var:

 1. (Johan) Kristian f. 29.9.1871, gift 1901 med Kaia Antonsdatter fra Innstrand. De bosatte seg i Sjøgata på Uthaug.
 2. Jakob Henrik f. 20.5.1875, neste eier.
 3. Anne Marta f. 14.5.1878.
 4. Odine Marie f. 23.9.1882, døde 2.10.1882.
 5. Oskar Anfeldt f. 23.2.1886.

Jakob Henrik Ovesen (Ræveln) Vik (1875-1940) overtok bruket i 1909. Han var gift 30.10.1896 med Lorentse Andreasdatter (1871-1932) fra Innstrand. De fikk seks barn:

 1. Olaf Ansgar f. 28.3.1897 bosatte seg på Austvang.
 2. Anne Martha f. 16.3.1898, døde ugift 23.5.1965.
 3. Margot Dorotea f. 22.3.1900, døde 15.2.1904.
 4. Margot Dorotea f. 30.4.1906, døde 2.5.1922.
 5. Dødfødt pike 4.10.1909.
 6. Johanne f. 20.5.1912, døde 3.12.1937.

Odd Vik f. 7.11.1919, sønn av Olaf Ansgar, voks opp på bruket. Mor hans døde da han var halvannet år gammel. Bosted Oslo.

Siste eier var Henry Mogstad (1922-?) som overtok i 1937. Han hadde gårdsbruk i Ervika i Bjugn kommune. Revlan ble kjøpt av Staten i 1941.

Opplysninger om gården Revlan og personene der finnes i Ørlandsboka, bind II, side 274.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag