Gården Revlan,
under matrikkelgården Vik.
G.nr. 70/17.

Nå en del av Ørland flyplass


Revlan var et område med fire gårdsbruk, det var b.nr. 10 - Vestervik, b.nr. 15, 16 og 17 - alle kalt Revlan. De lå på eller i nærheten av den røde ovale markeringen på kartet til venstre. Det høyre kartet er et forsøk på avtegning av et utslitt kart fra den tiden Staten på nytt etablerte flyplass på Ørland etter krigen. Hele dette området gikk med til utbygging av flyplassen, og det eies nå av Staten.

kart av gården
kart av gården

Dette bruket, Revlan, ble skyldsatt i 1853 som løpenummer 129 d med skyld 0,32 skyldmark. Dette var et begrenset areal, ca 9 da, og de kunne dermed holde ei ku og en sau og de skulle kunne så sin tønne med korn og sette ei tønne med poteter. Hadde en bare dette, var det sveltihel.

(Mette) Boletta Eriksdatter (1821-?) fikk tilskjøtet bruket, hun var gift med maleren Lars Olsen (1824-?) fra Meldal. De fikk ingen barn.

Nils Gundersen (1820-?) fra Klefstad i Melhus kjøpte bruket i 1864. Han var ugift og reiste til Amerika i 1869.

Jon Andersen Huseby (1835-?) kjøpte i 1868, han kom fra Stjørdal, var gift med Ane Katrine Eriksdatter (1836-?) fra Dalebru. De fikk tre barn og familien reiste til Amerika i 1873.

John Olsen Hojem kjøpte bruket i 1872. Han kjøpte senere b.nr. 1 på Hårberg og flyttet dit.

Peder Andreassen Vik (1844-1936) kjøpte bruket i 1879. Han kom fra en husmannsplass under nabobruket, Øveraunet, var gift 1876 med Ingeborg Andersdatter (1852-1928) fra Mikkelhaugen. De fikk sju barn. To søsken overtok så bruket.

Søsknene Martha og Anders Vik var brukets siste eiere. De solgte til staten i 1941. på kartet til høyre er antydet en liten parsell som er ført på Martha Vik alene, kan det tenkes at det var her husmannsplassen lå?

Opplysninger om gården Revlan og personene der finnes i Ørlandsboka, bind II, side 274.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag