Gården Flaten,
under matrikkelgården Vik.
G.nr. 70/18.


kart av gården
Kart av gården

Flaten er skyldsatt i 1885 fra b.nr. 7 som løpenummer 126 f med skyld 0,73 skyldmark. Seks bruksenheter, jordstykker, ble smått sammen i 1940 og dannet denne gården.

Hans Karlsen Sletten (1862-1906) var den første eieren. Han kan fra Stallvika i Bjugn og gift med Klara Andersdatter (1873-?) fra Beiarn i Nordland. De fikk fire barn:

 1. Anna Gurine f. 1898.
 2. Helga Kristine f. 30.1.1900.
 3. Arne Kristian f. 5.7.1902.
 4. Ragna Margrethe f. 19.7.1904.

Karl Hansen Sletten (1834-?) var eier mellom 1909 og 1918. Han var gift med Grete Gabrielsdatter (1834-?).

foto av familien

Olaf Kristian Odinsen Høibakken (1886-1954) kjøpte bruket i 1918 for penger han tjente i Amerika. Han var sønn av Kristine og Odin Skaret fra Høybakken, gift med Ellen Marie Moen (1889-1963) fra Djupdalen. de fikk sju barn:

 1. Gunnvor f. 14.1.1914, døde 8.2.1989, gift med Ole Eriksen på Rønne.
 2. Kristine f. 2.2.1918, gift med Arne Utstrand på Utstrand.
 3. Kjellrun f. 16.5.1919, gift med Johan Grande på Hårberg.
 4. Eiler f. 4.11.1921, døde 20.9.1999, gift med Anne Flatnes (1923-2017) fra Solvang under Brekstad, bosted Brekstad.
 5. Olga f. 19.6.1923, døde 25.2.1996, gift med Ottar Nilsen på Uthaug.
 6. Aud f. 1.12.1933, gift med Hjalmar Fremstad på Rønne.
 7. Åse f. 26.7.1936, gift med Sivert Hagen på Utstrand.

Bruket var på 95 da innmark og 45 da utmark. Gården ble beslaglagt under krigen og familien med buskap flyttet til Djupdalen, bygningene ble revet i 1941. Enda måtte familien flytte to danger til og bodde under resten av krigen på Grandegården. Jorda på Flaten ble høstet hele tiden. Etter krigen bygde familien igjen opp gården, men i 1954 ble alt innlemmet i flyplassen og gårdsbebyggelsen revet i 1957.

Opplysninger om Flaten og personene der finnes i Ørlandsboka, bind II, side 255.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag