kart av gården

Gården Østre Øveraunet,
under matrikkelgården Vik.
G.nr. 70/21.

foto av gården

Østre Øveraunet er skyldsatt i 1895 fra bruksnummer 2. Gravfunn fra vikingetid er gjort her. Garveriet på Vik var i drift her før bruket ble skyldsatt, det var så mye lut i jorda at en lenge etterpå hadde vansker med å få noe til å vokse i hagen ved huset.

foto av gården
foto av gården
foto av gården

Første eier var Olaf Aleksander Andersen Lund (1872-1937), sønn av Anders Jakobsen Lund på Vik og gift 5.6.1905 med Anne Marie Olavsdatter (1877-?) fra Nannestad i Østfold. De fikk to barn:

  1. Agnes Marie f. 19.2.1906, hun døde 3 måneder gammel, 15.5.1906 i halskatarr.
  2. Alfred Magnus f. 12.6.1907, han bosatte seg i Nannestad og arbeidet i Oslo. Her er det blitt feil i Ørlandsboka.

Arthur Marius Lund (1906-1992) overtok eiendommen i 1921 og var sønn av Alfred Andersen fra Vik og Hanna Lunda. Olaf Andersen Lund og Alfred Andersen Vik var brødre. Arthur Lund var gift med Elise Langfjeld (1913-2007) som datter av Anna og Jens Langfjeld i Rana. De fikk fire barn:

  1. Asbjørn Johan f. 30.7.1939, døde 6.7.2022, neste eier.
  2. Edgar f. 22.7.1943, fikk tilskjøtet Lunda på Røstad av faren, videreført til broren Asbjørn.
  3. Mona f. 20.2.1947.
  4. Torhild f. 6.5.1948.

Arthur Lund og familien ble kastet ut av tyskerne, som overtok våningshuset som hotell for sine mannskaper. Han flyttet derfor til Rana, men kjøpte i 1944 gården Lunda på Røstad. Han flyttet tilbake til Østre Øveraunet etter krigen og brukte Lunda som tilleggsjord.

Asbjørn Johan Lund (1939-2022) overtok gården i 1967. Han ble samboer med Alfhild Skaug (1947- ), som datter av Astrid og Sverre Skaug i Rissa og enke etter Arild Hoff på Utstrand. De har ingen barn, Alfhild hadde to barn i ekteskapet, Snorre og Håvard.

Asbjørn Lund solgte gården til Snorre Hoff (1970- ) i 1997. Snorre Hoff eier også Utstrand og driver som entreprenør i jordbruket.

foto av gården

Bruket er på 72 da og fødde i 1949; 2 hester, 6 kyr, 6 griser og 32 høns. Til bruket hører også Lunda på Røstad.

Opplysninger om Østre Øveraunet og personene der finnes i Ørlandsboka, bind II, side 243.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag