kart av gården

Gården Vik,
under matrikkelgården Vik.
G.nr. 70/22.

foto av gården

foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Bruket er skyldsatt i 1897 fra bruksnummer 7. Gårdsbebyggelsen var bygd sammen med bebyggelsen på bruksnummer 2, til ett kompleks. Dette brant 18.8.1941. Våningshuset på bnr. 22 ble imidlertid reddet og står her i dag. Nytt fjøs ble ferdig i 1950.

Første eier var Hans Kristian Jørgensen Grønning (1868-?) fra Lauvøya i Åfjord. Han var gift med Anna Jensdatter (1871-?) fra Nes i Bjugn. De fikk fire barn:

  1. Jørgen f. 1895.
  2. Margrete f. 1896.
  3. Laura f. 12.5.1898, bosatte seg på gården Haugan på Viklem i 1923.
  4. Marta f. 18.4.1910, gift med Erling Ulset på Brekstad.

Tre brødrene etablerte seg med gårdsbruk på Ørland. De to andre var Johan Arnt Grønning (1872-?) på Vestervik og Jakob Josias Grønning (1866-1940) på Brekka

Hans Johansen Wiig kjøpte bruket i 1918. Han var også eier av bnr. 7.

Ola Bjerkestrand (1886-1969) kjøpte bruket i 1929 etter tvangsauksjon. Han eide også Søndre Skolstu på Viklem.

Johan Arnt Ottersbo (1903-?) kjøpte bruket på tvangsauksjon i 1933, men flyttet ikke hit før i 1939, fordi han var forpakter på Bruhholmen. Han kommer fra Ottersbo og var gift med Gurda Hildegård Vahl (1906-1998) fra Oksvoll, hun var datter av Mette og Nils Nilsen, men ble adoptert av Eline og Petter Vahl. Gurda og Johan Arnt Ottersbo fikk to barn:

  1. Olaf f. 12.1.1936, neste eier.
  2. Mary Alise f. 27.3.1941.

Gurda Vahl hadde før giftemålet to barn som begge vokste opp her:

  1. Elma Vahl f. 13.1.1927
  2. Einar Vahl f. 25.3.1931, han hadde datteren Gerd Karin med Agnes Oksvold.

Olaf Ottersbo (1936-1977) overtok som eier etter foreldrene i 1969. Han ble gift med Agnes Oksvold (1940- ), fra Vik. De fikk ingen barn. Olaf Ottersbo forsvant under flyging i eget fly 22.5.1977 og kona solgte i 1982 bruket til neste eier.

Ola Magne Hjellum f. 1946 fra Vågå ble neste eier, han solgte videre til sønnen Ola Simen Hjellum, f. 1974.

foto av gården foto av gården
Gårdsbebyggelsen sett fra nord.

Bruket er på 150 da og fødde i 1957; 3 hester, 9 kyr og 8 kalver, 2 griser og 100 høns. På det meste hadde Johan Ottersbo 39 storfe i et fjøs han bygde ferdig i 1950, hele 4500 plankebiter fra tyskernes rullebaner ble benyttet i fjøset og kårstua, som sønnen Olaf bygde. Johan Ottersbo fortalte i 1987 at på dette tunet bodde presten i Ørland, han som var gift med Peter Wessel Tordenskiolds søster. Vi kan anta at han mente Jens Larsen Glisborg som var gift med Anne Cathaeine Jansdatter Wessel. Hans fortalte også om taktroet på våningshuset som var saget med oppgangssag og festet med trenagler. Gårdstunet, som var et felles tun med b.nr. 2, brant 8.8.1941, bare våningshuset til denne parten berget fra brannen. Det første herredsstyremøte i 1838 skal være holdt her.

Opplysninger om Vik og personene der finnes i Ørlandsboka, bind II, side 258.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag