foto av gården

Gården Austvang,
under matrikkelgården Vik.
G.nr. 70/31.


maleri av gården
foto av gården
foto av gården
kart av gården
Kart av gården

Olaf Ansgar Austvang (1897-1965) kjøpte bruket i 1917. Han var sønn av Jakob Ovesen på Revlan. Han giftet seg med Hanna Pedersen (1899-?), som datter av Anne og Peder Pettersen fra Namsos. De fikk to barn:

  1. Lilly f. 11.4.1927, gift med Harald Jakobsen, skilt.
  2. Per Jarle f. 2.10.1929, eier fra 1935 til 1940.

Olaf Ansgar Austvang hadde før giftemålet sønnen Odd Vik f. 7.11.1919. Han voks opp hos besteforeldrene på Revlan. Mor hans døde da han var halvannet år gammel. Odd Vik bodde i Oslo.

Olaf Ansgar Austvang var maskinist på rutebåtene mellom Namsos og Trondheim. Hanna var messepike samme sted, men måtte gi seg på grunn av sjøsyke. Hun fikk arbeid hos Aagot og Harald Hegvik. Han var også maskinist i samme selskap, Namsos dampskipsselskap, og de hadde bygd villa i sørkanten av Vik-haugen, g.nr. 70/32. Aagot og Harald Hegvik overtok gården Hovde i 1933.

Per Austvang fikk auksjonsskjøte på bruket i 1935 og solgte til Harald Mogstad i 1940. Han flyttet da til Fagerheim på Hårberg. GårdenAustvang ble brukt av tyskerne og deretter ble den liggende midt på den nye flyplassen som det norske forsvaret bygde opp, men godt øst for parallellbanen. I Ørlandsboka står det at gården også eide, g.nr. 69/24, under Hårberg, til sammen var gården på 160 da. De fødde 2 hester, 2-3 kyr og 2-3 geiter.

Opplysninger om Austvang og personene der finnes i Ørlandsboka, bind II, side 261.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag