Yrjar Heimbygdslag

Veien mellom Uthaug og Brekstad gikk ved siden av Vikhaugen og gårdsbygningene på Vik, inntil den ble omlagt av tyskerne. Her ser vi det sørvestre hjørnet av det store lukkede tunet. Kjøreporten til venstre, det var her brannen ble stanset, dagen etter. Einar Brekstad, han var den eneste med fotoapparat, fotograferte gården søndag 17. august 1941 for å dokumentere hvordan det var da beboerne ble utsagt av tyskerne.


Foto av gårdstunet

Foto: Einar Brekstad 17.8.1941. Utlånt av Harald Berre.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag