Yrjar Heimbygdslag

Fotografen sto sør for gården Vik, b.nr. 2, da han tok dette fotografiet av den utvendige siden av våningshuset, dagen før alt brant ned.


Foto av gårdstunet

Foto: Einar Brekstad 17.8.1941. Utlånt av Harald Berre.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag