Yrjar Heimbygdslag

Brannen på Vik i 1941. De berget våningshuset til venstre, på bruksnummer 22.


Foto av bygningene

Foto: Ukjent.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag