Yrjar Heimbygdslag

Gården Vik, bruksnummer 2. Dette er en skisse av de to gårdstuna som beskrevet av Harald Berre i 2008. Det er en skisse uten proposjoner. Den lilla delen er kjøreporten inn til tunet. Inne på tunet stod to stabbur. Museet var i bygningen over kjøreporten. Alt brant opp 18. august 1941, i løpet av en time.


Foto av familien

Skisse av Harald Berre - 2008


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag