Yrjar Heimbygdslag

Dette kartet av Øveraunet er fra 1884. Vi ser til høyre veien mellom Uthaug og Brekstad, nesten slik den også går i dag. Til venstre bygningene på husmannsplassen under Øveraunet, se Ørlandsboka side 253. Vest for husmannsplassen er utmark på denne tiden. Nederst til høyre ligger Mølnhaugen med vindmølla. Haugen var tidligere kalt Skrømteshaugen, og navnet antyder nok et gammelt rettersted her. Haugen ble sprengt bort under krigen.


Foto av familien

Kartet tilhører: Kristian Lund, Ervika.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag