Yrjar Heimbygdslag

Dette er de nye gårdsbygningene på Øveraunet. Fjøset ble bygd i 1920 og nystua umiddelbart deretter av tømmer fra gammelstua. Vi ser mot vest og tunet er forandret fra det i 1884. Da tyskerne tok gården ble buret revet umiddelbart. Fjøset ble brukt som verksted. Stua var malt kvit i 1941 , så fotografiet er tatt like deretter.


Foto av familien

Foto: Ukjent


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag