Yrjar Heimbygdslag

Gammelstua på Øveraune, nytt våningshus ble bygd i 1922. Personen med hesten er ukjent.


Foto av gammelstua

Fotografiet tilhører: Kristian Lund, Ervika.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag