Yrjar Heimbygdslag

Å fastslå hvor gårdsbebyggelsen for de fire Revlan-brukene lå, er svært vanskelig. Den lille røde prikken på det minste kartet antyder hvor bygningene lå på dette bruksnummeret.


kart av Revlan

Bunnkartet er fra et kart 1:50 000.


Åpningssiden for matrikkelgården Vik
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag