bilde fra Rønne

Gården Byskhaugen eller Kottvollen fram til 1875,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/4.

kart fra Rønne

kart fra Rønne
foto av Grete og Johan Rønne
bilde fra Rønne
Byskhaugen 1873.
bilde fra Rønne
Byskhaugen fra vest 2002.

Inge Rian, forfatteren av Ørlandsboka, valgte å starte brukerrekka med Anders Jensen. Vi skriv av hans fortelling og at Anders Jensen (1754-?) var gift i 1792 ,med Ellen Andersdatter (?-1803). De fikk tre barn:

 1. Jens Andreas f. 24.9.1793.
 2. Jakob f. 29.5.1795.
 3. Hans f. 15.6.1800.

De sådde 2 tønner korn, hadde hest, 3 kyr og 3 sauer. Da Ellen døde giftet Anders seg andre gang i 1804 med Marit Olsdatter.

Jon Guttormsen Lien (?-1833) overtok plassen i 1807. Han var gift med Ane Pedersdatter (?-1847). De fikk fem barn:

 1. Peder f. 1806, neste bruker.
 2. Anders f. 6.1.1810, ble bruker av Mikkelhaugen.
 3. Karen f. 30.4.1812, gift 1841 med Søren Enevoldsen på Hårberg.
 4. Ellen f. 8.8.1815, gift med Anton Olsen på Mikkelhaugen.
 5. Grete f. 31.8.1820, d. 25.2.1848, hun var ugift.

Den Per Jonsen Buskhougen (1806-1891), som vi ser gårdsbygningene til i 1873, ble som vanlig innskrevet i kirkeboken som Peder. Peder var bruker av gården etter sin far, fra 1835. Han kjøpte bruket i 1843, gift 1834 med Jonetta Jonsdatter (1807-1892) fra Bakken. De fikk åtte barn. Etter dem kommer sønnen Johan Arnt, som kjøpte gården i 1876.

Johan Arnt Rønne (1836-?) måtte dele gården med broren Jørgen Andreas (1838-?), det som ble bnr. 12, men Johan Arnt kj°pte også til jord, nemlig bnr. 23, som senere har fulgt gården. Johan Arnt var flere ganger i Amerika. Han giftet seg i 1861 med Grete Hansdatter (1832-?) fra Innstrand. De fikk seks barn:

 1. Hans Petter f. 8.7.1862, gift 1888 med Hanna Oline Martinsdatter Uthaug (1866-?). Hans Petter døde i USA i 1896.
 2. Johanna f. 17.6.1864, gift 1898 med Nils Hansen på Ryggen. Han var fisker og druknet 9.2.1928.
 3. Anna Pauline f. 24.6.1867 d. 5.12.1869 av skarlagensfeber.
 4. Anna Pauline f. 28.5.1870 d. 14.6.1870.
 5. Jens Petter f. 17.1.1872, neste eier.
 6. Johan Kornelius f. 3.2.1875, gift 1899 med Kirsten Antonsdatter fra Mølnbukt, druknet 9.2.1928.

Jens Petter Rønne (1872-1951) overtok bruket etter faren i 1913. Han var gift med Anna Pauline Eidsaune (1887-1945). De fikk fire barn.

Sønnen Johan Rønne, som ble neste eier i 1945. Han ble gift 1955 med Haldis Olsvik (1906-1981) fra Nes i Fosen. De hadde ikke etterkommere.

Det neste eierparet kom fra Guldteigen og Ervika. Det var Jorid Guldteig Storflor (1960-) og Jon Kåre Storflor (1960-). De kjøpte i 1986.

I 2006 kjøpte Ulf Kirkbak bruksnummer 4. Han er også eier av Gjertsgården på Grande.

Det har opp gjennom årene vært holdt fra en til tre hester på gården, omlag 6 kyr, 6 sauer og gris. De har sådd en tønne bygg, 4 tønner havre og satt 3 tønner poteter. På 1860-tallet oppgis arealet til 90 dekar og i 1957 til 100 dekar.

Slik denne gården ligger i terrenget kan vi anta at dette har vært en tidlig boplass, naturlig fall i dyrkamarka var, før grøfting for alvor kom i gang, en forutsetning for å få avling.

Opplysninger om Byskhaugen og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 311.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag