kart fra Rønne

Gården Aune,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/5.

kart fra Rønne

Gårdsbygningene ligger like ved veikrysset på Aune ved veien mot Skiftkrokan. Gårdsbygningene kan gjenfinnes på begge kartene øverst på siden, selv om veien til Skiftkrokan ikke var påtenkt i 1876. Klikk kartet for et større kart, 27 KB.

bilde fra Rønne
Aune 2002.
bilde fra Rønne
Kottvollen 1873.
bilde fra Rønne

Bruket var skyldsatt i 1835 da Rønne ble delt i fem bruk av ulik størrelse. Ser vi i Ørlandsboka, finner vi en lang brukerrekke, fra Fredrik Jonsen som kom fra Børsa og leide Kottvollen, gjennom hans sønn Jon som kjøpte bruket, og Jon's sønn Fredrik som kjøpte til bnr 25, et jordstykke helt øst på Aune.

Fredrik Jonsen (1758-1833) kom altså fra Børsa, gift 1786 med Kirsten Nilsdatter (1752-1830) fra Røstad. De fikk fem barn:

 1. Berit f. 1787, gift 1807 med Andreas Paulsen på Vik.
 2. Marta f. 1789, døde 14 uker gammel.
 3. Jon f. 1791, neste bruker.
 4. Inger f. 1.10.1797, gift med Henrik Jakobsen på Grande.
 5. Ingeborg f. 4.8.1802, gift i 1829 med Åge Andreassen på Kvitsanden.

Fredrik Jonsen giftet seg andre gang i 1832 med Maren Andersdatter (?-?) fra Skavdalen.

Jon Fredriksen (1791-1874) overtok som leilending etter faren i 1834, gift i 1817 med Marit Larsdatter (1793-1868) fra Geilvoll. De fikk sju barn:

 1. Kirsten f. 19.6.1817, gift med Elias Paulsen på Røstad.
 2. Leonhard f. 1818, bruker av nabobruket.
 3. Josef f. 4.2.1822, døde ugift i gikt 30.6.1852.
 4. Karen f. 27.4.1824, gift i 1852 med Eilert Martin Gade.
 5. Fredrik f. 2.7.1827, eier fra 1857.
 6. Lars f. 4.3.1830, gift i 1858 med Elisabeth Olsdatter fra Rønne.
 7. Nils Henrik f. 9.9.1832, gift i 1860 med Kristianna Olsdatter fra Røstad.
 8. Johan Martinus f. 1.11.1835, gift i 1860 med Johanna Margrethe Amundsdatter på Viklem.

Jon Fredriksen kjøpte bruket i 1847. Sønnene Leonhard og Josef kjøpte fra ham det samme året. I 1853 ble b.nr. 8 fraskilt som Leonhards bruk. Josef døde i 1852 og faren, Jon Fredriksen, arvet det etter ham. Brukene ble så kjøpt av Fredrik Jonsen i 1857.

Fredrik Jonsen (1827-1896) kjøpte i 1862 til gården Aune. Han giftet seg 26.8.1857 med Kristianna Andreasdatter (1831-1883) fra Viklem. Fredrik Jonsen flyttet til Trondheim i 1849. De fikk fem barn:

 1. Kristian Fredrik f. 29.10.1861 d. 23.3.1871.
 2. Andreas Joakim f. 16.11.1865, emigrerte til USA.
 3. Inger Jørgine f. 12.3.1868, gift med neste eier.
 4. Kristian Fredrik f. 3.11.1871, gift i 1894 med Jørgine Sofie Johansdatter fra Vik. Han var sjømann.
 5. Karl Petter f. 18.7.1874.

Kristoffer Jakobsen (1865-1905) kjøpte bruket etter svigerfaren i 1895. Han kom fra Aune, var gift i 1892 med Inger Jørgine Fredriksdatter (1868-1924) og de fikk fire barn:

 1. Fridtjof Ingvald f. 14.11.1892.
 2. Jakob Henrik f. 3.8.1895 d. 19.9.1895.
 3. Kristianna Henrikke f. 26.12.1898, gift med neste eier.
 4. Kristian Fredrik f. 11.1.1902.

Kristianne Henrikke (1898-?) giftet seg 28.10.1926 med Paul Edvard Martinsen Grøtan f. 29.9.1902 d. 20.4.1968. Paul var sønn av (Adolf) Martin Andreassen og Gunhild Margrethe Kristiansdatter fra Melum, oppfostret hos Johan Edvard Kristoffersen Grøt(t)an på Innstrand og konfirmert i Ørland kirke 15.7.1917. Fosterfaren kjøpte gården Solheim av Sørteigen i tidsrommet 1915-1917. Paul Grøtan overtok eiendommen etter ham i 1932 og neste eier har våningshuset på denne parsellen. mens Kristianne og Paul Grøtan bodde på b.nr. 5. De fikk ni barn:

 1. Inger Jørgine f. 5.1.1927, gift med Jarl Gladsø i Brønnøysund.
 2. Ester Pauline f. 25.9.1929, gift med Kolbjørn Ofstad i Trondheim.
 3. Paul Kristian f. 10.2.1931, neste eier.
 4. Kåre f. 3.11.1932, gift 22.2.1958 med Karin Hatlen Uthaug.
 5. Gunnar Martin f. 6.1.1934, gift med Vigdis Hoøen på Uthaug, skilt.
 6. Oskar Gudmund f. 9.8.1935 d. 4.9.2006, gift med Unn Lund Hoff (1937- ) på Uthaug.
 7. Frida Kristine f. 29.5.1937, gift med Thor Eidem i Stjørdal.
 8. Fredrik Kristian f. 16.5.1938 d. 19.2.1939.
 9. Gullbjørg f. 1.2.1943, gift med Gunnar Hagsveen i Lommedalen.

Paul Kristian Grøtan (1931- ) overtok bruket i 1974, gift 27.8.1955 med Turid Johanne Lund Hoff (1932-2024) fra Uthaug. De fikk tre barn:

 1. Toril f. 18.6.1958, gift med Rune Oksvold i Beitstad.
 2. Signe f. 14.8.1959, gift med Arne Johnny Bjune på Nøtterøy.
 3. Einar f. 20.2.1965, overtok bygningene på b.nr. 5, samboer og skilt med, fra Anita Ervik, to barn.

Opplysninger om Aune og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 315.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag