kart fra Rønne

Gården Rønne,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/6.

bilde fra Rønne

bilde fra Rønne

Gårdsbygningene ligger ved den nedlagte veien mellom Rønne og Ryggen.

kart fra Rønne
bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
bilde fra Rønne

Bruket ble fradelt bnr. 1 i 1847 da enka etter Peder Eriksen delte gården mellom seg og Anders, broren til Peder. Anders Eriksen (1807-1872) var gift med Ane Valborg Iversdatter (1818-1858) fra Nedre Hovde, de fikk 6 barn:

 1. Elias f. 12.5.1844 d. 1934, eier av Vestre Rønne fra 1884, som var halvparten av denne gården.
 2. Anne f. 9.6.1846, emigrerte til USA.
 3. Ivar f. 11.6.1849, eier av Ørteigen på Flatnes.
 4. Peder f. 7.10.1851, neste eier.
 5. Gjertru f. 14.8.1851, døde ugift.
 6. Kristoffer f. 2.3.1857, emigrerte til USA.

Peder Andersen eide og dreiv bruket fra 1875 til 1884, han var ugift.

Ove Berg (1852-1939) kjøpte bruket i 1887. Han kom fra Berg, var gift med Serine Brødreskift (1857-1924) fra Stadsbygd. De fikk sju barn:

 1. Odin f. 4.7.1879, emigrerte til USA.
 2. Lars f. 18.12.1880, d. 28.2.1881.
 3. Ole f. 11.9.1882, gårdbruker på Rønneberg.
 4. Lars f. 2.12.1885, gårdbruker på Byskhaugen, bnr. 12.
 5. Astri f. 2.5.1889, meierske, g.m. Peder Slåstuen, bnr 12 og 13 på Vik.
 6. Johan f. 23.5.1892, neste eier.
 7. Marie Alvhilde f. 20.61894, sykepleier, g.m. Kato Flatnes, bnr 12 og 13 på Vik.

Johan Berg (1892-1985) overtok bruket i 1921. Han var gift med Oline Valaker (1891-1975) fra Utvik i Nordfjord. De fikk tre barn:

 1. Ottar f. 13.3.1921, neste eier.
 2. Sigrun Synøve f. 1.4.1924, d. 5.5.2007, g.m. Einar Owesen fra Børsa, ei datter Siri.
 3. Arne f. 9.5.1927, g.m. Asbjørg Ingebrigtsen fra Stemshaug i Aure.

Ottar Berg overtok bruket i 1957, gift med Karen Elisabeth Trane Stubseide (1921-2002) fra Trondheim. De fikk ett barn, Geir f. 1949. Geir Berg overtok eiendommen i 1986 og solgte til eieren av bruksnummer 26 i 2004, Ole Martin Hågård.

Opplysninger om Rønne og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 320.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag