kart fra Rønne

Gården Mikkelhaugen,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/7.

kart fra Rønne

Gårdsbygningene ligger like ved og vest for veien mellom Brekstad og Uthaug. Av kartutsnittet opp til høyre, ser vi at en vei starter bak fjøset og går vestover til utmarka disse gårdene hadde inne på det området som i dag er flyplass. En kunne også via denne veien komme til Vikaveien som endte i fjæra ved Djupdalen i Grandevika.

bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
Kart fra 1941.
bilde fra Rønne
Sommerfjøset.

Mikkelhaugen er fradelt bnr. 2 i 1849 med skyld 3.82. Anders Ingebrigtsen (1823-1895) fra nabobruket, bnr 2, var første eier. Han var gift med Marta Eriksdatter (1818-1898) fra Røstad, de fikk 5 barn:

 1. Ingeborg f. 25.7.1852, gift med Peder Andreassen på Vik.
 2. Gjertrud f. 21.8.1854, gift med Martin Johansen.
 3. Marit f. 28.11.1857, gift med Hans Iversen Aalbu på Korsvadet.
 4. Ingebrigt f. 31.3.1859, tok over b.nr. 3 på Ryggen etter faren.
 5. Ellen Pauline f. 5.6.1863, se Aks på Ryggen.

Anders Ingebrigtsen solgte gården i 1875 til Anton Andreas Johansen og flyttet til Ryggen. Antons slekt har siden eiet gården.

Anton Andreas Johansen (1843-?) var gift med Ane Marta Petersdatter (1839-?) fra Austrått. De fikk 6 barn:

 1. Arnt Meier f. 4.6.1869, neste eier.
 2. Rasmus f. 20.4.1871.
 3. Anne Birgitte f. 23.2.1873.
 4. Marta Johanne f. 31.10.1874.
 5. Hans Kristian f. 15.8.1876.
 6. Martin Andreas f. 21.10.1879. Kjøpte gård på Levangernesset.
bilde fra Rønne
B.nr. 7 er markert med rød farge.
Nedlagte bruk på flyplassen er tegnet inn.

Deres eldste sønn, Arnt Meier Mikkelhaug (1869-?) ble neste eier. Arnt giftet seg 1896 med Ovedie Andersdatter (1867-?) fra Bjugn, de fikk 7 barn:

 1. Rasmus f. 29.9.1896.
 2. Anna Olava f. 10.7.1898.
 3. Anton Andreas f. 3.6.1900, neste eier.
 4. Johanna Marie f. 17.5.1902.
 5. Olaf Meier f. 26.6.1905, se Tjernenget og Meldalen.
 6. Astrid Margrethe f. 29.4.1907.
 7. Arne f. 27.10.1909, eier etter broren Anton Andreas.

Anton Mikkelhaug (1900-1955) overtok etter foreldrene i 1939, gift med Emma Iversen (1901-1992). Emma var enke etter Jakob Bakken på Vestgård. Ekteskapet var barnløst.

Anton Mikkelhaug døde i 1955 og broren Arne overtok gården. Arne Mikkelhaug (1909-1969) arbeidet også som sløydlærer. Han giftet seg med Laura Sofie Stenstvedt (1910-1987) fra Jøssund. De ble foreldre til neste eier eier fra 1974, Arnstein Mikkelhaug f. 1951. Han ble gift med Gunn Røstad og deres sønn Mads Mikkelhaug ble neste eier. Han solgte 15.12.2015 en parsell av gården mot flyplassgjerdet til staten ved Forsvarsbygg, parsellen hadde g.nr. 71/111.

Med til eiendommen hører bruksnummer 25-26 på Vik. Total areal utgjorde da 220 dekar. Av dette gikk 90 daker med til Ørland flyplass.

Opplysninger om Mikkelhaugen og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 307.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag