kart fra Rønne

Gården Aune,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/8.

bilde fra Rønne

Aune er fradelt bnr. 4 i 1853 med skyld 2,21 skyldmark og fikk løpenummer 130i, elendommen utgjorde 50 da. Leonhard Jonsen (1818-?) kom fra nabobruket østafor, Aune, og fikk fradelt denne parten. Han henta kona si fra Reksterberget. Hun hette Margrete Hansdatter (1824-?) og fødte ni barn, av dem døde fem som riktig små. Familien flytta i 1865 til Åfjord.

bilde fra Rønne
bilde fra Rønne

Broder Kristian Kristiansen (1826-1886) fra Markagården på Grande kjøpte bruket etter Leonhard Jonsen. Han var om Hårberg og henta seg kone, Karen Eliasdatter (1834-?), hun fødte sju barn:

 1. Kristian f. 10.1.1860.
 2. Berit f. 15.9.1862, gift med Hans Kristoffersen Lund på Uthaug.
 3. Elias f. 30.9.1864, neste eier.
 4. Arnt f. 8.9.1867, fisker, bodde i Sjøgata på Uthaug.
 5. Anne Margrete f. 25.5.1871.
 6. Berte Kristine f. 30.5.1873, døde i 1874 av meslinger.
 7. Berte Kristine f. 11.8.1875, gift med Helmer Fossvik i Stoksund.

Elias Brodersen (1864-?) overtok bruket i 1909. Han var gift 5.1.1893 med Olava Iversdatter (1865-?) fra Viklem. De fikk sju barn:

 1. Waldemar Henrik Thans Hohendorf f. 9.6.1890. Han var hennes barn før giftemålet med Henrik Thans Hohendorf fra København.
 2. Birger Kristian f. 24.1.1895.
 3. Eleonore Olava f. 5.4.1896, døde 8 måneder senere av hjernerystelse.
 4. Emil Ingvald f. 15.10.1897, eier av bnr. 17 fra 1917.
 5. Oskar Edvind f. 24.5.1900.
 6. Kristian f. 25.5.1903, gift med Gunvor Bakken fra Dalebakken, bodde i Trondheim.
 7. Ragnhild f. 27.5.1905, neste eier.

Ragnhild Brodersen (1905-1986) overtok gården i 1945. Hun døde ugift. Hennes arvinger tilgodeså heimbygdslaget med mange gjenstander som nå ligger i vår museale samling.

Jorda ble etter hennes død fordelt som tilleggsjord mens bygningene ble fradelt og fikk bruksnummer 89 og ble kjøpt av Wenche Hovde (1958- ). Våningshuset ble restaurert i 1995. Hun solgte til Ann June Hovde (1960- ) som tidligere var gift på Sørteigen.

Opplysninger om Aune og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 314.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag