kart fra Rønne

Gården Mikkelhaugen,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/9.

bilde fra Rønne

Gårdsbygningene ligger syd for veien mellom Mikkelhaugen og Rønneberg. Forsamlingshuset Vårtun lå øst for denne gården og veien til Vårtun ble bygd under krigen. Vårtun var kjøkken og servicebygg for tyskerne.

bilde fra Rønne

Mikkelhaugen er fradelt bnr. 2 i 1862 med skyld 0.95. Andreas Eriksen (1833-1877) fra Sauvika var den første eieren fram til 1874. Han døde i 1877 og enka, Johanna Anmdersdatter, eide også bnr. 11 fra 1877 til 1904. De fikk åtte barn, deres eldste sønn Anders, kjøpte Mikkelhaugen, bnr. 2, i 1894. Barna var:

 1. Elisabeth f. 3.6.1855.
 2. Anders f. 2.4.1857, forpakter av Mikkelhaugen.
 3. Johanna Margrete f. 30.1.1859, gift med Johannes Nilsen fra Innstrand.
 4. Ludvig f. 3.6.1861.
 5. Ane Sofie f. 23.4.1864 d. 25.9.1865 av kikhoste.
 6. Ane Sofie f. 8.4.1867 d. 23.4.1871.
 7. Antonette Jørgine f. 7.1.1870 d. 12.11.1870 av strupehoste.
 8. Johan Arnt f. 29.1.1873 d. 28.6.1881.

På 1865-tallet oppgis arealet å være vel 20 da. Bruket består av myrjord, er lettbrukt og godt drevet. Av en halv tønne sådd havre avles det tre tønner. De har en hest, to kyr og to sauer. De satte også en halv tønne poteter.

bilde fra Rønne
Kart fra 1941.

Iver Hermundsen (1843-?) og kona Berit Henriksdatter (1820-?) kom fra Orkdal og eide bruket fram til 1881. Deretter kom Anders jørgensen Stensaker (1844-1896) som eier mellom 1881 og 1887.

Neste eier sitter her ved folketellingen i 1900. Det er Ove Hansen Rønne (1865-?), gift med Lovise Kristine Gåset (1867-?) fra Vikna. De fikk 5 barn, deres eldste sønn, Harald blir neste eier. Barna var:

 1. Sofie Kristine f. 14.4.1895, gift med Bernt Karlseng på Karlsenget.
 2. Johanna Marie f. 12.8.1897.
 3. Harald f. 13.1.1900, neste eier.
 4. Ludvig f. 27.1.1902, eier av Ryum.
 5. Fridtjof f. 11.2.1910, eier av Fjeldstad.
bilde fra Rønne
bilde fra Rønne

På fotografiet over er fjøset revet, se detalj på utsnitt av økonomisk kartverk. Et jordstykke på omlag 60 mål, Ryum, med bnr 32, lå inne på det området som i dag er flyplass, har vært eid av denne gården. Se kartet til høyre.

Harald Rønne (1900-1973) overtok bruket i 1934, og Ryum i 1932. Han var gift med Kristine Furunes (1907-2000) fra Bjugn. De fikk fire barn:

 1. Bjørg f. 27.9.1932, gift 1956 med Nils Nilsen Grande.
 2. Herdis f. 30.10.1934.
 3. Kjellaug Lovise f. 3.5.1938, døde 9.2.2020, neste eier etter broren.
 4. Oddvar Peder f. 21.4.1940, neste eier.

Oddvar Rønne (1940- ) overtok i 1980, han leide bort jorda til eieren av bruksnummer 1. Senere flyttet han til Brekstad.

Kjellaug Lovise (1938-2020) og Asbjørn Ratdal (1937-2016), fra Opphaug, overtok gården fra hennes bror, Oddvar Peder Rønne, i 2002 for 65.000 kroner.

Opplysninger om Mikkelhaugen og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 309.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag