kart fra Rønne

Gården Aune,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/10.

bilde fra aune på Rønne

Gårdsbygningene ligger like syd for veikrysset på Aune ved veien mot Skiftkrokan.

bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
Boligtomt 2002.

Bruket er skyldsatt i 1867 fra bnr. 5 med skyld 0,63 skyldmark. Etter det gamle matrikkelsystemet fikk det løpenummer 130 m. Jordveien ga i 1875 mulighet for en besetning på 2 kyr, fire sauer og gris. De sådde 1/2 tønne bygg, like mye havre og satte 1,5 tønne poteter. I 1949 oppgis hest, 2 kyr, kvige og kalv, 2 smågriser og 30 høns. I 1957 oppgis hest, 3 kyr, gris og 30 høns. Arealet var da 28 da dyrka mark. Eiere og brukere fra starten og fram til 1936 er litt uoversiktig.

Sevald Simonsen (1803-1872) fra Nes i Bynesset eide bruket fra 1868 og til han døde. Han var gift 27.9.1831 med Berit Fredriksdatter (?-24.2.1864), enke etter Andreas Paulsen på Vik og datter av Fredrik Jonsen på Aune, nabobruket. Sevald Simonsen giftet seg andre gang 9.5.1865 med Johanna Kristiansdatter (1814-mellom 1900-1903) fra Agdenes. Begge ekteskapene var barnløse.

Johanna Kristiansdatter giftet seg andre gang med Ole Ingebrigtsen (1.3.1820-21.4.1903) fra Opphaug. Han var sønn av Ingebrigt Andersen fra Børsa. Ekteskapet var barnløst. Ole Ingebrigtsen hadde vært gift med Ane Taletta Jonsdatter (1.11.1824-?) som datter av Jon Jonsen på Opphaug. I det ekteskapet var det fem barn:

 1. Johanna Margrete f. 24.9.1846, gift med Guttorm Danielsen fra Beitstad.
 2. Trine Sofie f. 19.6.1848, gift med Sigbjørn Tollaksen fra Bakke ved Kristiansand.
 3. Ove Andreas f. 18.6.1850.
 4. Johan Arnt f. 21.3.1853, seinere eier av bruket.
 5. Ane Marta f. 23.12.1855, gift med Hans Gudmundsen, neste eier.

Hans Gudmundsen var jekteskipper og handelsmann. Han kjøpte Aune i 1889 med svigerforeldrene som drivere. Så oppgir matrikkelen av Johan Arnt Olsen er eier fra 1907. Senere er ført at Enok Rønne hadde pant i Aune.

Det kom en rissværing og kjøpte gården i 1936. Det var Martin Solli (1900-?). Han var sønn av Elias Kristensen Sjølilien (alias Elias K. Solli) (1867-1949) og Ellen Maria Johansdatter Haarsaker (1871-1957). Foreldrene eide ei stund gården Vik på Ørland. Martin Solli var gift med Gudrun Nilsdatter Rønne (28.1.1903-30.4.1995). Hun var datter av Nils Hansen. Arealet de brukte kan ha vært under 30 dekar og det ga mulighet for å holde hest og 3 kyr. Gudrun og Martin fikk sju barn:

 1. Johanne f. 20.9.1925, gift med Anton.
 2. Marie f. 6.8.1927, gift med Arnt Lund Hoff (1927-1992) på Uthaug.
 3. Asbjørn f. 15.11.1932, døde 6.1.2021, gift med Inger Margrethe Nilsen f. 11.3.1940, døde 19.12.2020, hun bisatt 4.1, han 18.1, begge i Tilfredshets kapell, bosted Trondheim.
 4. Norvald f. 8.8.1934, døde ung.
 5. Erling f. 5.10.1935, neste eier.
 6. Magnar f. 18.3.1939 gift med Anne Lisbet.
 7. Gunbjørg f. 18.3.1939.

Sønnen Erling Solli f. 1935 overtok gården i 1979. Han er gift med Laila Vik f. 16.8.1939 som datter av Lilly og Arne Vik, de fikk fire barn.

 1. Roger f. 1.12.1962.
 2. Lars Erik f. 4.5.1964, gift med Anita Olsen, to barn.
 3. Arne Martin f. 11.8.1965.
 4. Kristin f. 22.4.1968.

Det er ikke lenger husdyrhold på gården. Laila og Erling Solli har bygd nytt bolighus sør for det gamle tunet.

Tunet ble i 2015 kjøpt av Siri M. Vandvik og Carl O. Glahus. Tunet har bruksnummer 106. Våningshuset ble revet i mai 2016 for å gi plass til nytt bolighus.

Opplysninger om Aune og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 318-320.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag