kart fra Rønne

Gården Mikkelhaugen,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/11.


Gårdsbygningene på denne gården lå øst for fylkesveien mellom Brekstad og Uthaug og syd for den veien vi ser i bakgrunnen på fotografiet og videre til Rønneberg. Husene ble revet etter krigen og jorda ble til slutt kjøpt av Olaf Mikkelhaug på bnr. 2. Sør for uthuset på fotografiet gikk en jordvei østover. Denne gårdsveien var, fram til krigen, adkomst til bnr. 9. Klikk det lille kartet i øvre venstre hjørne for et større kart.

bilde fra Rønne
bilde fra Rønne

Fotografiet øverst, er tatt fra syd. Vi ser svingen i veien på Mikkelhaugen, og gården dette kapittel handler om, nede i myra. Klikk for et større bilde.

Uthuset vi ser på det nederste bildet ble satt opp av Olaf Mikkelhaug. Han måtte forlate gården, bnr 2, under krigen og bodde i ei stue på Aune. I dette uthuset hadde han likevel, under hele krigen, 2 kyr.

Bruket ble skyldsatt i 1873 ved at Anton Olsen og Anders Jonsen delte løpenummer 130l mellom seg, i to like parter. På denne parten, som fikk bruksnummer 11, satt Anders Jonsen (1810-1876) fra Byskhaugen. Han giftet seg 23.8.1832 med Marta Andersdatter (1803-1876) fra Sauvika. De fikk to barn:

  1. Johanna f. 22.8.1831, gift med Andreas Eriksen, neste eier.
  2. Anton f. 4.6.1836.

Andreas Eriksen (1833-1877) fra Sauvika, giftet seg med Johanna Andersdatter (1831-?) og deres datter (Johanne) Margrethe Andreasdatter fikk skjøte på bruket i 1904. Hun var gift med Johannes Nilsen (1861-?) fra Litjbakken på Innstrand. Han reiste til USA. De fikk to barn:

  1. Jona Antonette f. 27.6.1888, neste eier og gift med Albert Brodersen på Opphaug.
  2. Johan f. 17.8.1890, han emigrerte til USA.

Johanna og Andreas var eiere av nabobruket lenger øst, også kalt Mikkelhaugen. De hadde også ei fosterdatter, Marie Smeberg. Hun ble gift i Trondheim på sine eldre dager. Sykepleier Oline Fostervoll og hennes fosterdatter, Laila, bodde også på dette bruket ei tid.

Jona Brodersen (1888-1951) fikk skjøte på eiendommen i 1942. Hun bodde med familien på Opphaug. Olaf Andersen Mikkelhaug kjøpte bruket i 1946 og eiendommen ble fra 1969 sammenføyd med hans gård Mikkelhaugen, til ett bruk.

For slektskap mellom eierne av denne gården og bnr. 2 og bnr. 9, se Ørlandsboka, bind II, side 306.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag