kart fra Rønne

Gården Byskhaugen,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/12.


Gårdsbygningene lå ved fylkesveien mellom Rønne og Ryggen, på nordsida av veien.

flyfoto fra Rønne
flyfoto fra Rønne
foto fra Rønne

Bruket var fradelt bruksnummer 4 i 1876 med skyld 2.15 kryldmark. Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgir arealet til ca. 90 da, av dette var vel 15 da udyrka og ca 4 da torvmyr i innmarka. Hovedbygningen var fra 1880 og oppført i tømmer. Den gamle driftsbygningen brant ned i 1961 og ny sto ferdig i 1962. 1. etasje var i betong, låven over var i treverk med buet takstoler. Denne delen brant ned i 1999. Hovedbygningen ble revet og tunet oppdelt til boligtomter.

Den første eieren her var Jørgen Andreas Pedersen f. 24.4.1838, fra Byskhaugen. Han giftet seg 11.7.1876 med Anna Markusdatter (1853-?) fra Bjugn. De hadde 8 barn, nesten alle døde av tuberkulose eller andre sykdommer, barna var:

 1. Nikoline f. 9.3.1877 d. 8.6.1882 i difteri.
 2. Petra Jonetta f. 28.9.1878 d. 17.6.1883 i difteri.
 3. Marta Jørgine f. 19.3.1881 d. 7.9.1909 i tæring.
 4. Peder Joakim f. 4.3.1884 d. 14.2.1910 i magesår.
 5. Anne Julie f. 7.7.1886.
 6. Nikoline f. 8.10.1889 d. 22.8.1906 i tæring.
 7. Petra f. 8.10.1889 d. 3.1.1904 i lungebetennelse.
 8. Gerhard Arthur f. 26.7.1893.

Lars Ovesen Berg (1885-1959) kjøpte bruket i 1916, gift med Helga Talgø (1888-1969). Han kom fra Rønne De hadde to barn:

 1. Sigfrid f. 11.2.1916, gift med Odd Graning Leth-Olsen, neste eier og bruker.
 2. Dagny f. 22.1.1918 d. 21.4.1946.

Sigfrid Larsdatter (1916-1969) giftet seg med Odd Graning Leth-Olsen (1915-1989). De ble neste eierpar, først som forpaktere og deretter som eiere fra 1953. De fikk fire barn:

 1. Lars Helge f. 19.9.1938, d. 22.8.2013, gift 1961 med Randi Trones f. 15.3.1941 i Trondheim, bosted Opphaug.
 2. Oddbjørn Jarle f. 23.6.1940, gift 1965 med Reidun Haugvold f. 15.4.1940 i Glåmos, bosted Ski.
 3. Kirsti f. 23.10.1942 d. 5.1.2012, gift med Oddbjørn Nerland f. 7.10.1938 i Hustad i Romsdalen, bosted Brekstad.
 4. Dag Tormod f. 10.2.1949 d. 30.12.2002, neste eier.

Odd Graning Leth-Olsen hadde fra tidligere datteren Eva Leth-Olsen.

Dag Tormod Leth-Olsen (1949-2002) var siste bruker av gården. Han var gift 5.5.1973 med Inger Hild Johansen f. 3.12.1954 i Drammen, hun døde 3.3.2002 i Oman. De ble skilt, fikk tre barn:

 1. Nina Helene f. 4.1.1973.
 2. Hilde Kristine f. 7.7.1974.
 3. Pål Vegar f. 17.10.1985.

Dag Tormod Leth-Olsen hadde fra tidligere datteren Tone. Inger og Dag Leth-Olsen ble skilt, hun giftet seg med David Geaves og hun døde i Oman 3.3.2002.

Bruket var på 80 da og ble fordelt som tilleggsjord, tunet ble oppdelt til boligtomter.

Opplysninger om Byskhaugen og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 326.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag