kart fra Rønne

Gården Vestre Rønne,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 171/13.

kart fra Rønne

Gårdsbygningene ligger ved fylkesveien mellom Brekstad og Uthaug, på østsiden av veien.

kart fra Rønne
bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
Fra mellomkrigstida, Ørlandsboka II s. 322.
bilde fra Rønne
I året 2002.
bilde fra Rønne
Etter orkanen 1. jan. 1992.

Bruket er fradelt bnr. 6 i 1884 med skyld 3.03. Av de opprinnelige 180 dekar kjøpte Staten 130 dekar til flyplass. Jorda ble bortleidd og til sist solgt til eieren av bnr. 1 i 1995.

Første eier var Elias Andersen (1844-1934) fra bnr. 6. Han giftet seg med Inger Ovedia Klemmetsdatter (1847-før 1913) fra Agdenes og de fikk 7 barn:

 1. Ane Valborg f. 9.10.1874.
 2. Johanna Kristine f. 26.1.1877. Hun hadde vært i USA, døde i Trondheim.
 3. Ellen Oline f. 5.6.1880 døde 28.6.1880.
 4. Anders f. 11.10.1881.
 5. Ellen Oline f. 11.2.1884, hun var ugift.
 6. Klara Pauline f. 8.9.1886.
 7. Jørgine Lovise f. 2.1.1889.

Johan Eriksen (1878-1955) overtok gården i 1913. Han var sønn av Erik Vestgård og Mille Mosdal fra Agdenes. Han hadde vært i Amerika før han giftet seg i 1903 med Thea Augusta Barseth (1878-1965), datter av Kristine og Ole Barseth fra Agdenes, de fikk 4 barn:

 1. Kristine f. 6.11.1906 døde 7.6.1998, lærer, ugift.
 2. Erling f. 31.8.1908 døde 1.2.1944 av lungebetennelse.
 3. Magnhild f. 6.11.1914 døde 29.10.2010, gift i 1934 med Helge Kløften (1913-?), bosted gården Helgebu.
 4. Ole f. 16.5.1919 døde 7.6.2006, neste eier.

Ole Eriksen (1919-2006) overtok bruket i 1950. Han giftet seg med Gunvor Høibakk (1914-1989) fra gården Flaten, de fikk 3 barn:

 1. Erling f. 11.5.1945, gift med Ingjerd Lisbeth Klefstad f. 24.4.1945 i Bjugn, bosted Ervika, tidligere Bjugn kommune.
 2. Olav f. 13.2.1949 d. 2.10.2010.
 3. Stein Terje f. 22.1.1952, neste eier.

Stein Terje Eriksen (1952- ) overtok eiendommen i 1980, jorda ble solgt i 1995 til Rønne, nabobruket. Tunet beholdt sitt bruksnummer 13 som inkluderte en parsell i Ryggamyra. Stein Terje Eriksen ble gift med Britt Iren Johansen f. 26.6.1956, de fikk tre barn:

 1. Monica f. 28.4.1973.
 2. Vibeke f. 26.1.1974, gift 3.7.1999 med Lars-Johan Sollie fra Bjugn.
 3. Terje f. 26.8.1975.
bilde fra Rønne bilde fra Rønne bilde fra Rønne bilde fra Rønne

Gården var på 180 da, men Ørland flyplass eksproprierte 130 da til flyplass og Ole Eriksen arbeidet ved Ørland likningskontor og folkeregister. Besetningen var 2 hester, 13 storfe, 5 griser, 2 lam og 100 høner. Hovedbygningen ble flyttet hit fra Husbysjøen, restaurert i 1954 og ny boenhet bygd i 1966. Det aller første våningshuset ble revet. Fjøs og stall oppført 1938 og 1949, denne bygningen ble ødelagt i orkan 1.1.1992. Fjøsdelen ble ombygd til leiligheter.

Opplysninger om Vestre Rønne og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 322.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag