kart fra Rønne

Gården Skogan,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/14.

kart fra Rønne

Skogan var kirkens gods, mensalgods. Brukere kom og gikk, vi får inntrykk av at plassen var våtlendt og dårlig. Til tider har folk bodd her i hus uten vindu, dette var Karl Jensen da han ble oppsagt i 1792 for mangelfull vedlikehold av bygningene. Karl jensen var gift og hadde to barn.

bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
bilde fra Rønne

Deretter kommer Anders Andersen i 1797 og byksler prestens jord. Inge Rian, forfatteren av Ørlandsboka, mener han kom fra Orkdal via Hoøya. Han var gift med Marit Olsdatter og de fikk fem barn:

 1. Gjertrud f. 1781, gift med Erik Pedersen på Røstad.
 2. Anders f. 1787.
 3. Ane f. 1791, gift med Peder Andreassen på Røstad.
 4. Ole f. 29.5.1795.
 5. Jonetta f. 18.9.1798, ugift.

Bruket hadde i 1803 hest, 3 kyr og 4 småfe, og de sådde fire tønner korn.

Neste byksler er Anders Arntsen (1804-1880) fra Børsa. Han var gift to ganger, første gang i 1830 med Ane Paulsdatter (1805-1848). De fikk ti barn:

 1. Elen Gulline f. 11.11.1830, gift med Lars Larsen på Hoøya.
 2. Arnt f. 7.7.1832, gift med Karen Olsdatter fra Øyan i Orkdal.
 3. Berit Marta f. 18.7.1834 d. 21.2.1835.
 4. Marta Boletta f. 11.1.1836, dro i 1847 til Trondheim.
 5. Lorents Petter f. 16.8.1838, gift 1864 med Marit Olsdatter på Hoøya.
 6. Ove Martinus f. 26.1.1841. Han var ugift og var sinnssyk.
 7. Jonetta Alette f. 22.4.1843.
 8. Ane Marta f. 29.9.1845.
 9. Ane f. 18.8.1848.
 10. Dødfødt sønn 18.8.1848.

Gården kom i sjøleie omkring 1837 og Anders Arntsen ble første sjøleier. Han giftet seg andre gang i 1849 med Ane Johanne Andersdatter (1825-?) fra Hårberg. De fikk to barn:

 1. (Anna) Marine f. 2.2.1850, gift med Anders Andersen fra Viken.
 2. Johan Arnt f. 31.7.1852, han var skomaker og døde i 1901 av tæring.

Johannes Andersen kjøpte bruket i 1871. Han kom fra Bjugn, var gift med Mette Marie Olsdatter fra Stadsbygd. De solgte i 1907 til Anders Hansen Venes (1849-?). Han hadde vært forpakter fra ca 1900, selv var han jektskipper. Anders Venes var gift med Gisken Margrethe Johansdatter (1854-?). De hadde åtte barn:

 1. Jakobine Augusta f. 1877.
 2. Johanna Katarina f. 1880.
 3. Hanna Elisabet f. 1883, gift med Gerhard Torvik fra Veblungsnes.
 4. Julie Marie f. 26.10.1885.
 5. Aslaug Margrethe f. 8.9.1889, gift med Ingolf Johansen (1886-?) fra Høybakken, Bjugn. Han reiste 30.6.1923 ut av landet med Canada som reisemål.
 6. Jensi f. 19.9.1891.
 7. Josef f. 13.10.1893, eier fra 1933.
 8. Harald f. 29.4.1897, eier av Fredtun fra 1933.Han reiste .29.3.1924 ut av landet med Canada som reisemål.
 9. Toralf f. 5.2.1901, emigrerte sammen med broren Harald og svogeren Ingolf Johansen, er det fortalt. Toralf Venes var fisker utafor Alaska og omkom ca. 1930 under fiske, han var ugift.

Josef Venes (1893-1974) overtok bruket i 1933. Han var gift med Berit Sæter (1893-1973). De fikk fem barn:

 1. Åsta Margrete f. 27.10.1921, gift med Erling Julius Tharaldsen (?-1997), bosted Brekstad.
 2. Anders f. 5.12.1923, neste eier.
 3. Rolf f. 18.12.1925 d. 20.3.1990, ugift.
 4. Tora Johanne f. 14.11.1928 d. 7.5.2009, gift med Johan Arnt Lund Hoff (1922-1990) på Uthaug.
 5. Jarle Borgvald f. 23.7.1934, d. 16.4.2004, gift med Irene Oline Johannessen, skilt.

Deres eldste sønn Anders Venes (1923-2004) overtok etter foreldrene i 1968. Han dreiv gården sammen med broren Rolf, med krøtter mens han levde og bare med korn deretter. Anders Venes var ugift. Hans niese, Brynhild Helgetun (1949- ) fra Uthaug, gift med Olav Helgetun, overtok gården midt på 1990-tallet.

bilde fra Rønne bilde fra Rønne bilde fra Rønne

Opplysninger om Skogan og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 328.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag