kart fra Rønne

Gården Gullteigen,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/16.

bilde fra Rønne

Gullteigen er fradelt Skogan i 1837 som l.nr. 131C. I 1929 ble b.nr. 16, 18 og 31 sammenføyd til ett bruk med landskyld 1,40 skyldmark. I 1984 fikk bruket jorda på b.nr. 2 på Ryggen som tilleggsjord og i 1970 jorda fra b.nr. 5 på Ryggen. Samla utgjør det ca 105 da dyrka mark.

bilde Løvetann

Navnet Gullteigen kan ha to forklaringer. Vanligvis forbinder vi gull med edelt metall, og her kan førsteleddet i navnet antyde en teig som er verdifull, fortrinnsvis av svært god kvalitet. Men ordet gull er også brukt om markblomster, i mange navnesammensetninger, og det kan her bety at teigen hadde en betydelig forekomst av gule blomster. "Gullposti" er f. eks. et navn vi finner på trøndelagskysten for blomsten løvetann. Det fortelles også at på myrene ved Guldteigen vaks blomster de kalte «Gullet».

bilde fra Rønne
Ny-fjøset.
bilde av Kristianne og Karl

Vi hopper over de første brukere og eiere og begynner med Karl Guldteig (1846-1928) som kjøpte bruket i 1878. Han kom fra Rissa, tok slektsnavnet etter gården, og giftet seg 17.10.1870 med Kristianne Andersdatter (1847-1927) fra Hov. De fikk ni barn:

 1. Knut f. 15.11.1870 d. 3.4.1940, gift 1904 med Marianne Grav fra Ibestad. Han ble skipper og bodde på Uthaug.
 2. Johanne f. 5.5.1873 d. 29.7.1882.
 3. Pauline f. 20.12.1874 d. 1960, hun bodde i egen bolig ved gården Pauline solgte brød herfra, hun tok over salget som faren hadde i bislaget på gården med leverandø,r P.B. Olsen. Senere ble broren Oscar baker og hun solgte da brød, bakt av ham på Uthaug.
 4. Anders f. 7.6.1877 d. 1946, neste eier.
 5. Oscar Sofus f. 1.1.1881 d. 10.9.1944, Baker på Uthaug, senere frakteskipper, gift med Marta Kristiansdatter fra Grande. Han eide gården Utstrand.
 6. Kristian Kornelius f. 1.1.1881 d. 22.4.1886.
 7. Johanne f. 20.5.1883, gift med Josef Myrvang på Innstrand .
 8. Marine f. 15.5.1885, gift med Hågen Einang, gårdbruker i Hegra.
 9. Kristian Kornelius f. 23.8.1887, gift med Berit Overby, Byneset. De overtok gården etter hennes far.

Karl Guldteig dreiv som tømmermann og fisker ved siden av gårdsdrifta. Han hadde også brødutsalg i bislaget før dattera Pauline overtok salget fra sin bolig.

flyfoto av Gullteigen

Anders Guldteig (11877-1946) overtok gården i 1916. Han hadde vært i Amerika, ble gift 3.2.1903 med Ingeborg Anne Groven (1883-1957) fra Bjugn. De fikk fire barn:

 1. Kristianne f. 19.6.1903, bestyrerinne på Ørland Aldersheim, bodde i egen bolig på Gullteigen fra 1963.
 2. Esther Marie f. 16.7.1914, gift med Ragnvald Lien, drosjeeier i Bjugn.
 3. Henry f. 16.1.1916 d. 15.12.1999, neste eier.
 4. Ardis Irene f. 7.3.1923 d. 1978, gift med Finn Johansen fra trondheim, han var bussjåfør. De bygde i 1953 egen bolig på Gullteigen.

De hadde også fostersønnen Sverre Kristian Hårberg (ca 1936-2001). Han var sønn av Dagny Hansine Hårberg (1916-2002). Far til Sverre Hårberg ble skutt av en tysker under krigen.

Henry Guldteig (1916-1999) overtok etter farens død. Henry giftet seg 3.8.1957 med Jorunn Kanestrøm og de fikk sju barn:

 1. Inger Anita f. 19.6.1958, gift med neste eier.
 2. Randi f. 19.12.1959, gift med Helge Storflor, hun er sykepleier og de overtok villaen Heimtun.
 3. Jorid f. 11.12.1960, gift med Jan Kåre Storflor, hun er sykepleier. de ble eiere av gården Byskhaugen.
 4. Arne Olav f. 4.2.1963, d. 3.2.1993 etter ei trafikkulykke 13 år tidligere. Han ble lam etter den ulykka.
 5. Kari f. 17.10.1964.
 6. Marit f. 15.12.1966.
 7. Hilde f. 28.5.1970.

Deres eldste datter, Inger Anita Guldteig (1958- ) og ektemannen Bernt Rasch (?- ) fra Ervik, overtok gården i 1985. De har to barn:

 1. Lill-Anita f. 24.9.1977.
 2. Ingvill Susanne f. 27.4.1980, gift 3.7.2010 med Jon Vidar Rønningen.

Opplysninger om Gullteigen og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 332.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag