Gården Rønne,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/17.


kart fra Rønne

Vi vet ikke hvor gårdsbygningene på denne parsellen var. Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgir arealet til ca 13 da. Jordsmonnet var mold og myrjord. Bruket har 2,5 da andel i torvlandet på Ryggamyra. Det ble skrevet at bruket var lettbrukt og alminnelig godt drevet. De hadde i årene 1865 og 1875 2 kyr, 3 sauer og gris. De sådde en halv tønne korn og satte en tønne poteter.

Bruket ble skyldsatt i 1860 fra Skogan med skyld 0,73 skyldmark. Kjøper var Broder Kristian Kristiansen (1826-1886) fra Markagården på Grande og han eide fram til 1870. Han kjøpte i 1865 gården Aune og bosatte seg der.

Erik Eriksen Røhme (1831-1904) kjøpte bruket etter 1870. Han var orkdaling og flyttet hit fra gården Myra på Ryggen. Han lot sin eldste datter overta Myra sammen med svigersønnen, men sto som eier av Myra inntil kona hans døde i 1918. Erik Røhme var farger av yrke, han ble gift med Anne Margrethe Kristensdatter (1884-1918) fra Hemne. De fikk sju barn:

  1. Jørgen f. 1853 i Hemne, gift 1881 med Johanna Kristine Sve.
  2. Berte Kristine f. 24.5.1863, gift med Jakob Ophaug og de bosatte seg på Myra på Ryggen.
  3. Johanna Emilie f. 10.1.1866.
  4. Anna Margrethe f. 27.10.1868.
  5. Enevold f. 7.11.1871.
  6. Johanna f. 1.5.1874.
  7. August With f. 6.3.1878.

Karl Eggan (1881-1962) kjøpte bruket i 1912. Han ble eier av Ormhaug og Sommerset på Viklem, og familien er omtalt der.

Emil Brodersen (1897-?) overtok i 1917, han var fra Aune, men han reiste til Amerika hvor han døde. Etter hans død gikk parsellen til familien hans på Aune og b.nr. 17 ble strøket fra matriklen. Da jorda på Aune ble solgt som tilleggsjord omkring 1995, ble denne parsellen kjøpt av Vidar Venes på Fredtun.

Opplysninger om Rønne og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 334.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag