kart fra Rønne

Gården Røyn, eller Rønne,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/19.

bilde fra Rønne

Gårdsbygningene ligger ved den nedlagte veien mellom Rønne og Ryggen. Lokalt har gården beholdt den gamle uttalen av stedsnavnet Rønne, nemlig Røyn.

bilde fra Rønne
kart fra Rønne
bilde fra Rønne

Hans Arntsen (Grimstad) (1799-?) kjøpte bruket i 1835. Han kom fra Brekstad, var gift 1823 med Ellen Marta Olsdatter fra Brannhaugen. De fikk ti barn pluss at han hadde ei datter tidligere:

 1. Margrete f. 15.5.1824.
 2. Arnt f. 7.2.1827.
 3. Hans Kristian f. 30.4.1829.
 4. Johan Edvard f. 1821, eide Neraunet på Vik og endte opp på Hoøya.
 5. Ane f. 11.3.1835.
 6. Helmer Martinus f. 16.5.1837.
 7. Kristian Fredrik f. 3.11.1839 .
 8. Peder f. 21.3.1842.
 9. Elsebe Meier f. 17.5.1844.
 10. Jakob Henrik f. 28.9.1846.
 1. Anne Sofie f. 9.12.1822. Mora var Marta Andreasdatter fra Høvågen i Stjørna.

Hans Arntsen ryddet først plassen Reksterberget på Brekstad. Deretter flyttet han til Hellem i Bjugn ca 1828 før han kjøpte dette bruket. Deretter dro han til Åfjord i 1849 og kjøpte bruk på Grimstad. Sønnen Johan Edvard Hansen (1831-?) kjøpte Neraunet på Vik før han i 1880 kjøpte Hoøen.

Christoffer Jacobsen Lund (1789-1851) kjøpte bruket i 1849. Han eide også Uthaug, og overlot i 1852 bruket til sønnen Christian Christoffersen Lund (1827-1902). Han var 1855 gift med Anne Johanne Kristiansdatter (1831-1868) fra Hegg i Agdenes. De fikk fem barn.

 1. Kristoffer f. 27.1.1856, eier av Øveraunet.
 2. Hans Kristian f. 26.6.1867, neste eier.
 3. Kristianna f. 30.11.1859, gift med Kristoffer Lund på Trøa på Uthaug.
 4. Arnt f. 20.3.1862, gift med Margrethe Pauline Jørgensdatter fra Hovde.
 5. Jakob Martin f. 28.5.1866, lærer, bosatt på Fagertun.

Dette var en stor gård på 100 da. De hadde 6-9 kyr og 1-2 hester foruten sauer og gris. I 1875 hadde de tre tjenestefolk foruten flere som losjerte der til tider.

Hans Kristian Lund (1867-1918) overtok i 1893, gift med Dora Andrea Eline Dahl (1861-1928) fra Vikna. De fikk fem barn:

 1. Kolbjørn f. 15.4.1891.
 2. Arne f. 9.2.1893 d. 1897.
 3. Johanna Elisabeth f. 2.1.1895.
 4. Arne f. 27.2.1899, neste eier.
 5. Kolbjørg f. 14.9.1903.

Hans Kristian Lund var ei stund handelsfullmektig hos svigerfaren i Austafjord. Han bygde opp ny gårdsbebyggelse her, var formann i Ørland meieri og medlem av kommunestyret fra 1895 til 1918.

Arne Lund (1899-?) ble neste eier mellom 1922 og 1926 og var gift med Astrid Olsen (1902-?) som datter av bakeren Peder Bernhard Olsen

på Uthaug. De fikk to barn. Arne Lund emigrerte til USA. Familien endte opp i ei leilighet på bakeriet på Uthaug. Barna var:

 1. Andrea f. 17.5.1921, gift Dorr, bosted Uthaug i Ørland. Kjenner en sønn, Terje Dorr f. 27.1.1944 d. 5.8.2018 i Trondheim.
 2. Kari f. 14.5.1924 d. mai 2015, gift Garberg, bosted Levanger.

Håkon Berner Fremstad (1892-?) fra Agdenes kjøpte gården i 1926. Håkon var gift 26.12.1921 med Olise Volden (1898-?) og de fikk sju barn:

 1. Kristine f. 6.2.1922, d. 24.8.2015, gift med Ottar Johansen på Uthaug.
 2. Harald f. 19.9.1923, d. 15.5.2014, neste eier.
 3. Alvilde f. 29.6.1925.
 4. Olaf f. 28.2.1929, han var elektrikker, gift med Berit Dueskar, f. 25.9.1930, døde 1.2.2023, fra Flyet på Hårberg, bosted Bergtun på Rønne.
 5. Hjalmar f. 1.10.1931, d. 13.6.2000, gift med Aud Høybakk f. 9.12.1933, døde 27.6.2024, fra Flaten på Vik, bosted i egen villa på Rønne.
 6. Oddbjørg f. 22.5.1936, gift med Ivar Winther, bosted Trondheim.
 7. Ragnar f. 30.12.1945, eier etter broren Harald.

Harald Fremstad (1923-2014) ble eier av gården fra 1977. Han var samboer med Trine Hoff (1928- ) fra Fjæra.

Deretter overtok broren Ragnar Fremstad (1945- ) bruket. Han ble gift med Reidun Brandvik (?- ). De bygde ny bolig på gården.

Opplysninger om Rønne og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 338.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag