kart fra Rønne

Gården Aune,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/20.

bilde fra Rønne
2002

Nå kommer vi til Kirkaunet, eller Kjerkaunet, som nok var navnet før normeringen. Dette var embetsgård for klokkeren, og navnet aun skulle tilsi at det var folketomt her på 1700-tallet. Jordsmonnet beskrives som botnlaus myr og det var ingen gjerder mot beitende krøtter. Leia for denne parten ble satt ned og i 1794 finner vi igjen folk her. Kirkaunet gikk over i sjøleie i 1810. De andre fire gårdene på Aune er delt fra denne gården.

bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
bilde fra Rønne
1873
bilde fra Rønne
1972

Vi følger oppsettet til forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, og ser at Erik Pedersen (1771-?) var leilending på Aune fra 1794 til 1810. Han kom fra Uthaug, var gift 20.7.1794 med Marta Nilsdatter (1777-?) og de fikk åtte barn:

 1. Karen f. 12.6.1795, døde 18 uker gammel.
 2. Nils f. 30.10.1796.
 3. Peder f. 11.9.1798.
 4. Jakob f. 13.6.1800.
 5. Erik f. 3.11.1802.
 6. Kristian f. 3.8.1805.
 7. Randi f. 10.7.1807, døde 16 uker gammel.
 8. Anne marta f. 26.1.1809.

Gården hadde i 1800 hest og 3 kyr og de sådde 4 tønner korn.

Erik Arntsen kjøpte bruket i to vendinger, det halve i 1810 og resten på auksjon i 1818. Han kjøpte deretter løpenummer 129, Revlan, på Vik og flyttet dit. Vi kjenner navnet på de barna som delte l.nr. 129 mellom seg og han som overtok et annet bruk på Aune, det var:

 1. Arnt f. 18.4.1815, eier av Revlan, ugift.
 2. Eilert Kristian f. 15.2.1819, ble eier av Aune på Rønne.
 3. Mette Boletta f. 21.9.1821, eier av Revlan.
 4. Augustinus 2.8.1827, eier av Revlan.

Åge Lorentsen (1798-1851) fra Lunda overtok i 1823. Han var gift 1823 med Anne Sofie Jakobsdatter Lund (1801-?) fra Bakken. De fikk ni barn:

 1. Jakob f. 18.7.1823, døde en dag gammel.
 2. Jakob Henrik f. 6.7.1825, neste eier.
 3. Ellen Margrete f. 13.3.1828, hun fikk fradelt Aune.
 4. Lovise f. 1.7.1830, blir gift på Berg.
 5. Henrikka Jørgine f. 15.2.1833, fradelt Aune.
 6. Augustinus f. 19.1.1835, ble husmann på farsgården og skorsteinsfeier.
 7. Hans Åge f. 29.3.1837, fikk fradelt Aune.
 8. Alette Sofie f. 1.11.1839, døde ugift.
 9. Lorine f. 13.2.1842 d. 9.3.1856.

Jakob Henrik Ågesen (1825-1915) overtok i 1858, gift 11.9.1856 med Kristina Elisabeth Nilsdatter (1834-1921) fra Opphaug, De fikk tretten barn:

 1. Johan Kristian f. 21.6.1857, neste eier.
 2. Karen Anna f. 25.11.1858, gift med Kristian Nilsen, snekker med husmannsplass under Aune.
 3. Augusta Emilie f. 21.6.1860, gift med Johan Laurits Olaussen på Nordlandet.
 4. Anton Nikolai f. 16.1.1862, utvandret til Amerika og døde der i 1891.
 5. Kristoffer Lund f. 3.1.1864 d. 1891, gift med Olina Gabrielsdatter Øya. Bosted Kristiansund.
 6. Anna Margrete f. 23.12.1865 d. 1944, gift Haugan på Bynesset, utvandret til Amerika.
 7. Ellen Jørgine f. 8.3.1868 d. 30.12.1870 i difteri og meslinger.
 8. Karl Ludvig f. 19.2.1870 d. 26.12.1870 i difteri og meslinger.
 9. Elen Jørgine f. 3.4.1872, gift med Kristian Hagen på Uthaug.
 10. Karl Ludvig f. 10.2.1874, han bodde i ei stue på Aune med familien. I 1917 kjøpte han Håbakken, første kona, Birgitte Pedersdatter, var da død. På Håbakken giftet han seg andre gang med Jenny Jensen fra Innstrand.
 11. Jakobine Elisabet f. 25.2.1876, gift med Martin Jensen fra Brekstad, bosted Strinda.
 12. Jette Pauline f. 10.4.1878.
 13. Lorine f. 22.8.1880, utvandret til Amerika.

Jakob Henrik Ågesen var fisker og var på Lofoten, etterkommere hadde samme yrke.

Johan Kristian Jakobsen Aune(1857-1941) overtok bruket etter faren i 1903. Han var gift 16.7.1885 med Anna Martha Johansdatter (1862-1954) fra Rissa. De fikk seks barn:

 1. Julie Marie f. 8.2.1885, gift med Ludvig Magnus Mauseth, bosted Kristiansund.
 2. Kristine Sofie f. 19.3.1887 d. 1927, gift med Jakob Hoff, fiskeselger på torvet i Trondheim, de fikk tre jenter.
 3. Anna Charlotte f. 5.9.1888, gift med Peder Hagemo på Vesterset under Røstad.
 4. Jakob Henrik f. 4.3.1892, neste eier.
 5. Klara Charlotte f. 6.5.1894 d. 30.5.1914.
 6. Anne Sofie f. 1.4.1899, gift med Sofus Hatmyr (1908-?) fra Bjugn De bygde bolig på Aune.

Gården hadde 2 hester, 10 storfe, høns og gris. Lofotfisket var årvist.

Jakob Aune (1892-1979) overtok bruket i 1944, gift med Kirsten Ågesen (1889-1965) fra Jøssund. De fikk fire barn:

 1. Johan Albert f. 30.9.1921 d. 1936.
 2. Aage f. 25.5.1925, neste eier.
 3. Bjarne Johannes f. 12.4.1928, gift med Aslaug Hoøen (1931-2013) fra Fagervoll, de bygde opp Nytun blomstergartneri.
 4. John Kato f. 21.12.1934, gift med Aud Iren Olsen (1936- ), bosted Trondheim.

Aage Aune (1925-1989) overtok etter faren i 1962, gift 1958 med Liv Jørgine Skarsvåg (1939- ) fra Lysøysundet. De fikk sju barn.

 1. Jan Roar f. 25.10.1958, bosted Trondheim.
 2. Åsmund f. 21.11.1959, bosted Trondheim.
 3. Knut Johan f. 25.10.1960, forpaktet gården fra 1985.
 4. Lise f. 3.1.1962, bosted Egersund, senere Ørland..
 5. Johan Kristian f. 5.1.1965, rørlegger, bosted Aune.
 6. Kirsten Johanne f. 15.12.1965, bosted Trondheim, senere Ørland.
 7. Arild f. 5.6.1969, bosted Drammen.

Sønnen Knut Aune (1960- ) forpaktet først gården og tok deretter over som neste eier. Han solgte jordveien til gården Ryggen i 2013.

Opplysninger om Aune og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 344.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag