kart fra Rønne

Gården Aune,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/21.

bilde fra Rønne

Hit kom Anis-Ola eller Ole Nilsen (1824?) fra Opphaug etter at han giftet seg med Ellen Margrete Ågesdatter (1828-1859). Hun fikk dette bruket fradelt i 1854 fra sin far. Hele ni brukere listes opp i Ørlandsboka før Ole Vikestad flyttet inn i 1940, han var den siste som dreiv jorda her.

bilde fra Rønne
Husa til Andreas Olsen i 1873.
Felles utmark begynner like nedafor husa.
Ole og Anne Vikestad
Ole og Anne Vikestad.
foto av tomta Aune

Ole Nilsen og Ellen fikk tre barn:

 1. Anne Sofie f. 10.1.1852, emigrerte til Amerika.
 2. Karl Andreas f. 29.9.1859. d. 17.3.1858 av forkjølelse.
 3. Ove Edvard f. 22.10.1859, emigrerte til Amerika.

Ellen Margrete Ågesdatter døde på barselseng 22.10.1859 og Ole Nilsen giftet seg andre gang 7.2.1861 med Marit Sølfestdatter (1825-?) fra Lom. De fikk fire barn:

 1. Karl Andreas f. 21.5.1861.
 2. Paul Ludvig f. 13.2.1863, ble lærer i Sverige som Paul Rönne.
 3. Ellen Marie f. 16.3.1866.
 4. Kirsten Birgitte f. 26.11.1870.

Ole Nilsen giftet seg tredje gang 2.7.1892 med Jensine Iversdatter (1846-?) fra Viklem. Hun hadde fra før dattera:

 1. Lorentse Robertsdatter f. 15.9.1889 som datter av Robert kristiansen på Rønne.

Anton Andersen (1836-?) fra Rønne kjøpte i 1858 bruket. Han ble gift 15.7.1857 med Lorentse Eriksdatter (1831-?) fra Hoøya. De reiste i 1865 til et sted i Nordland. Mens de var her fikk de tre barn:

 1. Anders Edvard f. 23.11.1857.
 2. Anna Ludvika f. 25.9.1862.
 3. Martin Joakim f. 4.2.1865.

Neste eier er Markus Johannessen fra Bruholmen med datert skjøte 1867. Han solgte samme år til Andreas Olsen som solgte igjen i 1877. Disse to var spekulanter og folketellingen i 1875 plasserer skomaker Ole Iversen fra Oppdal her som bruker. Han giftet seg 14.11.1872 med Anne Andersdatter (1846-?) fra Rønne. De fikk tre barn:

 1. Karen f. 27.4.1873.
 2. Anne Valborg f. 10.7.1875.
 3. Anders f. 24.3.1877.

Neste eier var også på plassen i 1875, nemlig Melkior Andreas Andreassen (1840-?). Han var eier fra 1877 til 1901. Han eide også gården Ryggen. Han var gift første gang 21.10.1862 med Lorentse Larsdatter (1834-1886) fra Øya. De fikk fem barn:

 1. Gurine Margrete f. 11.2.1863, gift 1889 med Ole Pettersen i Trondheim.
 2. Serina f. 25.5.1865.
 3. Lars f. 5.1.1868 d. 14.10.1870 av difteri.
 4. Lars f. 31.8.1870, neste eier.
 5. Andreas f. 8.4.1873.

Melkior Andreassen giftet seg andre gang 13.9.1888 med Petronelle Hansdatter (1839-?) fra Innstrand.

Lars Aune (1870-1904) overtok etter faren i 1901 og eiendommen på Ryggen ble solgt til Ingebrigt Andersen. Lars Aune giftet seg 29.6.1898 med Nikoline Marie Johansdatter (1875-?) fra Breivika i Agdenes. De fikk tre barn:

 1. Lorentse Margrete f. 12.9.1899.
 2. Johanna Marie f. 1.5.1901.
 3. Sigurd Andreas f. 22.6.1903.

Iver Iversen Sæther kom fra Hemne og kjøpte i 1909. Han solgte igjen til Julius Strøm fra Roan i 1928. Han dro til Amerike og kona, Hanna Strøm, kjøpte i 1938. Hun solgte videre i 1940 til Ole Johannes Vikestad (1909-2001) kom hit fra Bjørklund på Hårberg, det området som staten tok hånd om under krigen. Han var gift 26.8.1939 med Anne Lian (1910-1996) fra Heim i Snillfjord. De fikk to barn:

 1. Inge Olav f. 6.8.1941, gift med Gudrun regine Brun (1938- ), bosted Trondheim.
 2. Astrid Lillian f. 18.6.1947.

Bruket hadde bare 35 da jord. Det fødde 3 kyr, høns og griser. Ole Vikestad drev også med grønnsakdyrking. Jorda ble kjøpt av eieren av Rønne i 1997. Bygningene er fradelt i 1996 og fikk bruksnummer 92. Tunet ble solgt fra Johan Kristian Aune og May Britt Kverndal Aune til deres sønn Christian Kverndal Aune 14.12.2015.

Anne og Ole Vikestad forærte gjenstander fra gårdsdriften til Yrjar Heimbygdslag's samlinger.

Opplysninger om Aune og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 347.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag