Gården Aune,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/25.


kart fra Rønne

Vi tror det aldri var bygd gårdsbygninger på dette bruket.

Bruket er skyldsatt fra b.nr. 22 i 1862 med skyld 0,85 skyldmark.

Fredrik Jonsen (1827-1896) var kjøperen, han eide fra før b.nr. 5, Aune. Familieoppsettet finnes der.

Opplysninger om Aune og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 353.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag