kart fra Rønne

Gården Fagertun,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 171/27.

kart fra Rønne
1972.

bilde fra Rønne
flyfoto fra Rønne
kart fra Rønne
Ca. 1940.
bilde fra Rønne
2002.
bilde fra Rønne

Bygningene på dette bruket ligger på østsiden av fylkesveien mellom Brekstad og Uthaug. Det gikk tidligere en vei mot Ryggen her, den er nå stengt og flyttet sør for eiendommen. Fagertun ble skyldsatt i 1910 fra bruksnummer 19 og bruksnummer 34 skyldsatt i 1926 fra samme eiendom. Disse to parsellene ble sammenføyd til ett bruk i 1931 som b.nr. 27 og skyld 0,76 skyldmark.

Det var Jakob Martin Lund f. 28.5.1866 som fikk fradelt parter av farsgården. Hovedbygningen ble oppført i 1910 og er på 80 kvadratmeter. Fjøset ble bygd i 1927 av reisverk og 2 hønsehus i 1934. De hadde i 1951 to kyr, hest, gris og 430 høns. Han var lærer på Opphaug skole og døde 5.6.1934.

Han giftet seg første gang med Anna Margrete Indstrand (Graven) (1856-1905). De bodde i andre etasje på Opphaug skole, ingen barn. Jakob Lund giftet seg andre gang med Martha Sofie Jakobsdatter f. 23.10.1876 som datter av Jakob henrik Omfredsen Lund på Rønne. Det var hun som hadde hånd om hønseri og grønnsakdyrkingen. Jakob Martin Lund døde 5.6.1934, begravet på Viklem 14.6.1934. De fikk ett barn:

  1. Einride f. 5.3.1919, døde 1979, far til neste eier. Han var til sist lærer ved landbruksskolen i Sortland, gift 8.8.1959 med Gunhild Margareth Knutsen Thue, ett barn, Anne May f. .5.1960. Gunhild hadde tidligere datteren Åse Thue.

Etter at Jakob Lund døde satt Martha Lund i uskifte, hun døde 3.1.1966.Anne May Lund, overtok stedet i 1963.

foto fra Rønne
foto fra Rønne

Bruket ble solgt på auksjon i 1970 til Arnfinn Hernes f. 30.9.1947, han kom fra Ryggen, som ble neste eier. Han var gift med Margrethe Janne Steen f. 22.9.1948 fra Vik i Helgeland, de fikk tre barn. Arnfinn Hernes solgte bruket i 1973 og jorda ble lagt til bnr. 15 som tilleggsjord og bygningene som kårhus. Familien Hernes flyttet til Nes på Romeriket hvor Arnfinn Hernes var lærer ved landbruksskolen der, han døde 17.5.2002. Margrethe Hernes var lærer, senere ansatt i Undervisningsdepartementet og ved Nordisk Råd i København.

foto fra Fagertun

Opplysninger om Fagertun og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 342.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag