kart fra Rønne

Gården Neraune,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/33.

bilde fra Rønne

Neraune er utskilt fra Aune i 1922, og igjen slått sammen med Aune i 1960. Eiere har vært Johan Ophaug (1875-?) og Theodor Ophaug (1916-?). Se b.nr. 22 for familiene.

kart fra Aune
kart fra Rønne

I 1949 oppgis besetningen til hest, 3 kyr og ett ungdyr, 1 sau, 1 gris og 41 høner. Det er registrert utsæd av bygg, poteter og andre rotfrukter. I 1957 oppgis arealet til ca 30 da dyrka mark. Besetningen var da hest, okse, 3 kyr, 3 griser og 40 høns.

Arve Ophaug kjøpte i 2015 gården, våningshuset ble revet samme år.

foto av gården foto av gården
foto av gården foto av gården
foto av gården foto av gården
foto av gården foto av gården

Opplysninger om Neraune og personene som bodde der, er hentet fra Ørlandsboka, bind II, side 351.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag