kart fra Aune

Nytun blomstergartneri,
under matrikkelgården Rønne.
G.nr. 71/67 og 73.

foto av Nytun gartneri på Rønne

foto fra Aune på Rønne
foto fra Aune på Rønne
foto fra Aune på Rønne

Bjarne Johannes Aune (1928-?) fikk fradelt tomt til bolighus og senere gartneri av farsgården, Aune. Han var utdannet landtekniker og arbeidet i Ørland kommune på Jordstyrekontoret. Han var gift med Aslaug Hoøen (1931-2013) fra Fagervoll på Utstrand. De startet opp Nytun blomstergartneri. De fikk fire barn:

  1. Torbjørn, partner Gerd Elin Hatmyr.
  2. Ketil f. 1955, partner Karen Lund Rasch, eiere av gården Hagen på Uthaug.
  3. Astrid Helene, partner Helge Olden.
  4. Bjørnar, partner Åse Helen.

Opplysninger om Nytun blomstergartneri og personene som bodde der, finnes ikke i Ørlandsboka.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag