Yrjar Heimbygdslag

Husa på gården Rønne, sett fra vest, i lav vintersol. Våningshuset ble påbygd mellom 1946 og 1949 og har nå to boenheter. Fjøset ble i samme tidsrom utvidet og det ble bygd ny stallfløy.


Foto av gården

Foto Ivar Hopen 2002.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag