Yrjar Heimbygdslag

Her ser vi bygningene på begge gårdene, Mikkelhaugen, bnr. 11 og bnr. 9 på Rønne. Den gamle gårdsveien til bnr. 9 er inntegnet. Husa på bnr. 2 er ikke med på dette kartet fra 1941.


Foto av gården

Kart fra 1941.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag