bilde fra Rønne

Matrikkelgården Rønne
G.nr. 171

bilde fra Rønne

kart av Rønne
bilde fra Rønne
kart fra Rønne

Her er det sikre spor etter tidlig bosetting, gården ligger forholdsvis høyt med fall både mot øst og vest og sammen med grusbrygga på Grande, var nok dette en av de første grønne enger på Ørland, etter hvert som havet trakk seg tilbake etter istiden.

Her, som ellers, var det teigblanding, og for å komme til orden med eierforholdet mellom kirken og Austrått, ble det holdt utskiftning mot slutten av 1700-tallet. Rundt 1840-tallet kom de første sjøleierne. Bruksnumrene 1-13 stammer fra Austrått sin part, 14-19 fra mensalgods og 21-25 fra kirkegods.

Navnet Rønne er skriftsform av det muntlige navnet Røyne, uttalt uten "e". Skriftlig finnes navnet i 1521 som Røne og Røen. Inge Rian skriver i Ørlandsboka at grunnlaget for navnet er et gammelnorsk ord for treslaget rogn, og at navnet forteller om et sted der det vokser eller vokste rogntrær.

Fylkesveien forbi bygningene på bnr.1 er flyttet til grensa mellom bnr. 15 og 19. Utmarka til Rønne gikk vestover og ble kjøpt av Staten først på 1950-tallet i forbindelse med utbygginga av flyplassen. Noe av utmarka var på det tidspunktet dyrket.

Opplysninger om Rønne finnes i Ørlandsboka, bind II, fra side 287.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag