kart av Ryggen

Gården Ryggen,
under matrikkelgården Ryggen.
G.nr. 72/1.

bilde av Ryggen

Ryggen er en rimelig stor gård sammenlignet med de andre gårdene på Ørland. I 1957 oppgis arealet til 290 da, av dette er 225 da dyrka mark. Besetningen var 3 hester, 18 kyr og 12 kalver samt 10 griser.

bilde av Ryggen
bilde av Ryggen
bilde av Ryggen

Vi starter eierrekka til den gården som fikk løpenummer 134 og som skulle bli bruksnummer 1, med Hans Jonsen (1772-1850) som kjøpte dette bruket fra faren i 1794, se innledningen for matrikkelgården Ryggen. Han var gift 20.8.1797 med Berit Andersdatter (1778-1866) fra Børsa prestegjeld. De fikk åtte barn:

 1. Josef f. 12.9.1798, eier av Haugen på Ryggen.
 2. Andreas f. 26.3.1801, neste eier.
 3. Berit f. 24.10.1803, gift med husmann Jon Andersen i Jektvika.
 4. Hans f. 1.5.1806.
 5. Marit f. 9.10.1808, gift 1833 med Andreas Andreassen i Døsvika.
 6. Gjertru f. 25.5.1811, gift 1835 med Jon Andersen fra Opphaug.
 7. Ane Marta f. 13.9.1815.
 8. Johanna f. 15.2.1818, gift 1848 med Johan Petter Pedersen på Kotte på Uthaug.

Gården ble skylddelt første gang i 1839, da fikk eldste sønn fradelt det som skulle bli b.nr. 2 på Ryggen.

Jordtakstkommisjonen fra 1803 oppgir besetninga til hest, 4 kyr og 4 småfe. Det blir sådd 4 tønner korn. I tillegg driver de sjøen fra et naust på Utstrand. Hans Jonsen døde 10.10.1850, Berit Andersdatter 4.5.1866.

Andreas Hansen (1801-1889) overtok etter faren, ble gift 23.8.1832 med Marit Simonsdatter (1811-1860) fra Nes i Bjugn. De fikk ti barn:

 1. Gulline Boletta f. 17.4.1833, gift 1862 med Arnt Nilsen på Lillebakken.
 2. Hans Henrik f. 15.8.1835, sjøleier på b.nr. 4 på Ryggen.
 3. Simon Mattias f. 24.10.1837, d. 6.11.1847 i difteri.
 4. Melkior Andreas f. 9.5.1840, neste eier.
 5. Johan Arnt f. 18.9.1842, d. 18.3.1849 i difteri.
 6. Gjertru f. 14.8.1844.
 7. Berit Katrine f. 25.8.1847.
 8. (Mette) Sofie f. 28.3.1850, gift med husmann Petter Eilertsen Hoøen på Skrubbrabben på Hoøya.
 9. Anton f. 13.4.1853.
 10. Anna Marselia f. 10.10.1855.

Andreas Hansen giftet seg andre gang 20.5.1862 med enka Gurina Larsdatter (1811-1886) fra Geitastrand, og som bodde på Hoøya og senere Øya.

Melkior Andreas Adreassen (1840-?) overtok gården etter faren i 1862. Han kjøpte Aune på Rønne i 1877 og flyttet dit. Familien hans er skrevet der.

Anders Larsen (1835-?) kjøpte bruket i 1872. Han var født 10.3.1835 som sønn av Lars Lorentsen på Vik. Jens Aage Størseth kjøpte i 1894, han kjøpte deretter Hårberg og flyttet dit. Ingebrigt Andersen Ryggen kjøpte bruket ved skjøte datert i 1901. Han eide fra før b.nr.3, og fra 1901 har b.nr 1 og b.nr. 3 hatt felles eier. I 1974 ble b.nr. 4 kjøp og lagt til eiendommen. Far til Ingebrigt Ryggen, Anders Ingebrigtsen kom fra Mikkelhaugen på Rønne hvor han var eier mellom 1849 og 1875. Han kjøpte deretter b.nr. 3 på Ryggen.

Ingebrigt Andersen Ryggen (1859-1924) var gift to ganger og fikk seks barn, alle i første ekteskap med Berit Anna Hansdatter (1860-1914) fra Ryggaunet. Ingebrigt kom fra Mikkelhaugen på Rønne via bruksnummer 3 på Ryggen. Barna til Berit Anna og Ingebrigt Ryggen var:

 1. Marta Jørgine f. 26.3.1891 d. 1.6.1965 i Trondheim. Der hadde hun vært hushjelp og vaskedame på kunstindustrimuseet.
 2. Margrete, døde som liten.
 3. Ole f. 13.3.1893 d. 14.4.1903 av tæring.
 4. Hans f. 10.12.1894, se bruksnummer 4.
 5. Margit f. 29.4.1897 d. 24.5.1965, gift 1920 med Vilhelm Alden fra Sverige. De bodde på Orkanger.
 6. Arne f. 19.12.1898 d. 7.4.1934, se bruksnummer 7 og 8.
 7. Ida Berntine f. 3.10.1901 d. 1989, gift med neste eier.

Ingebrigt Ryggen giftet seg andre gang med Anne Olsdatter (1859-?), ekteskapet var barnløst.

bilde av Ryggen bilde av Ryggen bilde av Ryggen

Rikard Rye (1895-1965) fra Orkdal giftet seg med Ida Ryggen (1901-1989) og overtok bruket i 1925. Rikard Rye hadde flere offentlige verv. Han dreiv også med kjøp og salg av høy og poteter. Ida og Richard Rye hadde tre barn:

 1. Birgit Kristine f. 31.7.1921, gift med Ingvar Lund fra Uthaug, fem barn og bor på Flisa.
 2. Else Marie f. 8.3.1923 d. 10.9.2002, gift med neste eier.
 3. Inger Johanne f. 16.10.1925, gift med Jon Sigbjørn Kirkeby-Garstad (?-1999) fra Vikna, bor i Trondheim.

Mikal Hernes (1917-1987) overtok gården i 1955. Han er fra Frosta og gift med Else Marie Rye (1923-2002). De fikk to barn:

 1. Reidar f. 3.6.1945, neste eier.
 2. Arnfinn f. 30.9.1947 d. 17.5.2002, eier av gården Fagertun.

Mikal Hernes hadde eid gården Flatnes fra 1946 til 1954.

Reidar Hernes (1945- ) overtok gården i 1972. Han ble gift med Mary Ann Døsvik f. 4.9.1949 som datter av Alma og Jan Arvid Døsvik fra Døsvika. De har to barn:

 1. Turid f. 5.10.1969, gift med Jens Andreassen Talvik.
 2. Arne f. 20.12.1970, neste eier.

Arne Hernes overtok gården. Han ble gift 11.7.1998 med Monika Jonassen fra Kvål. De er neste eierpar og har tre barn:

 1. Anders f. 28.2.1997.
 2. Morten f. 1999.
 3. Hanne f. 16.1.2001.

Gården Ryggen drives i samdrift med bruksnummer 1 på Rønne og i 2010 ble bygget et nytt fellesfjøs.

bilde av samdriftsfjøs på Ryggen bilde av samdriftsfjøs på Ryggen

Opplysninger om gården Ryggen finnes i Ørlandsboka, bind II, side 362.


Åpningssiden for matrikkelgården Ryggen
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag