Gården Haugen,
under matrikkelgården Ryggen.
G.nr. 172/2.


kart av Haugen

Forfatteren av Ørlandsboka, gårdshistorien for Ørland, Inge Rian, skriver at bak stedsnavnet Haugen ligger et eldre navn, nemlig Hospitalshaugen. Bruket er skyldsatt i 1839 fra b.nr. 1, og var først husmannsplass. Haugen eksisterer ikke lenger som eget bruksnummer, muntlige kilder plasserte tunet omlag der markeringen er på kartet til venstre.

Josef Hansen (1798-1888) var først husmann, deretter sjøleier på bruket. Josef var sønn av Hans Jonsen på Ryggen, gift 8.11.1827 med Marta Eriksdatter f. 4.5.1807 som datter av Erik Andersen på Vik, senere bosatt på Ørsleie. Hun døde 18.4.1898. De fikk elleve barn:

 1. Hans Åge f. 1825, eier av Myra.
 2. Johan Edvard f. 8.3.1830 døde 6.3.1832.
 3. Elias f. 26.6.1832 døde 6.8.1845.
 4. Josef f. 16.4.1834 døde 8.5.1834.
 5. datter som døde udøpt en måned gammel i 1835.
 6. Johanna Marie f. 8.8.1836 døde 29.8.1836.
 7. Johan f. 20.8.1837 døde 30.12.1847 i strupehoste.
 8. Anton Olaus f. 22.6.1840 døde 4.7.1843.
 9. (Johan) Mattias f. 17.7.1842, neste eier.
 10. Mette Boletta f. 27.9.1844, gift 1875 med Kristian Jakobsen Kalvå. De var husmannsfolk i Kalvåa under Ottersboen, senere skyldsatt som Bruabakken.
 11. Ane Marta f. 23.3.1847, gift 1876 med Jakob Eliassen fra Hårberg, deretter med Hans Åge Jonsen på Rabben.

Ifølge Ørlandsboka hadde gården mellom 1845 og 1875 ett år hest, 2-3 kyr, 4-8 sauer og gris. De sådde omlag 2 tønner korn og satte 1-2 tønner poteter. Arealet ble oppgitt til 45 da.

Brødrene Hans Åge og Mattias Josefsen eide bruket sammen fram til deling i 1870. Da fikk broren Hans Åge fradelt halvparten som ble til det bruket vi i dag kjenner som Myra, med tunet plassert rett over veien.

foto av Haugen
foto av Haugen

(Johan) Mattias Josefsen overtok bruket i 1862 og ble ene-eier ved skylddeling i 1870. Han var gift 26.9.1865 med Kristine Martinusdatter f. 1.8.1842 som datter av Martinus Arntsen på Skaret. De fikk sju barn:

 1. Johan Arnt f. 11.3.1866, gift 1888 med Anna Marta Knutsdatter fra Bjugn.
 2. Martin f. 13.5.1868.
 3. Jakob Meier f. 13.2.1871.
 4. Anton Kristian f. 6.2.1874, gift med Kirsten Antonsdatter fra Skavdalen. De bodde på farsgården.
 5. Jonas f. 16.2.1876.
 6. Edvard f. 26.1.1879, gift 1902 med Oline Olaussen Innstrand. Han var lettmatros. De bodde på Rønne ved giftemålet.
 7. Arnt Andreas f. 14.3.1884. Oppis i 1900 å være sjømann.

Fra 1913 til 1920 finner vi raske eierskifter på Haugen:
Johan A Sand eier fra 1913.
Johan C.O. Holm eier fra 1917.
Olaf O. Bergmann eier fra 1919.
Bakermester P.B. Olsen fra 1919. Han hadde bakeri på Uthaug.
Lars Ragnvald Larsen fra 1920.

Lars Ragnvald Larsen f. 19.3.1890 som sønn av Ove Larsen på Uthaug, gift 1918 med Haldis Jensen f. 10.4.1898 i Nesna av Maren og Jakob Jensen. De fikk tre barn:

 1. Kirsten f. 12.2.1919.
 2. Kitty f. 29.5.1922.
 3. Hjørdis f. 9.5.1926.

Lars Ragnvald Larsen var skipper i likhet med faren. Han satte opp villaen Strandly på Uthaug etter at han solgte bruket på Ryggen.

Carl J. Moe eide bruket fra 1935 til 1939. Familien er omtalt under gården Aune på Hårberg.

Leif Osen kjøpte bruket i 1939. Han var født 7.12.1909 som sønn av Anne Elisabeth og Sverre Osen på Hov, gift 1949 med Helene Lovise Eilertsen f. 8.7.1915 som datter av Johan og Pauline Eilertsen på Klauva på Storfosna. De fikk ingen barn. Leif Osen hadde ett barn fra før:

 1. Sigrid Åse f. 3.9.1932, gift med Arne K. Rønne på Klauva.

Henry Guldteig på gården Guldteigen kjøpte bruket i 1964.

Opplysninger om gården Haugen finnes i Ørlandsboka, bind II, side 365.


Åpningssiden for matrikkelgården Ryggen
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag