Gården Ryggen,
under matrikkelgården Ryggen.
G.nr. 72/3.


Vi vet ikke hvor bebyggelsen til denne gården var, men personene her er knyttet til de andre gårdene på Ryggen, og tas med for sammenhengens skyld.

kart av Ryggen

Vi starter eierrekka til den gården som fikk løpenummer 135 og som skulle bli bruksnummer 3, med Lars Jonsen (1762-1823) som kjøpte dette bruket fra faren i 1794, se innledningen for matrikkelgården Ryggen. Han var gift 23.7.1789 med Gjertru Pedersdatter (?-1846) fra Uthaug. De fikk ett barn:

  1. Jakob f. 1791, døde en uke gammel.

Jordtakstkommisjonen fra 1803 oppgir besetninga til hest, 4 kyr og 4 småfe. Det blir sådd 4 tønner korn. I 1816 har gården hest, 6 kyr og 10 sauer.

Det dukker opp en Ole Nilsen (?-1880) som eier, han kjøpte til en part av l.nr. 134 i 1849, nemlig 134c. Gården Aks ble i 1884 fradelt dette bruket. I og med at Aks i dag ligger lenger øst enn dagens b.nr.1 ligger, er det fristende å spekulere om delinga av Ryggen i to ga l.nr. 134 i området for dagens b.nr. 1 og at l.nr. 135 (b.nr. 3) lå østenfor b.nr. 1. Ole Nilsen giftet seg som enkemann med Margrete Ingebrigtsdatter (1820-1901) fra Mikkelhaugen. De fikk ingen barn.

Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgir arealet til ca 200 da. Av dette var 75 da torvmyr og 10 da udyrket. Avlinga av korn ga 7 fold fordi bruket var dårlig dyrka.

Anders Ingebrigtsen (1823-1895) fra Mikkelhaugen kjøpte gården i 1875. Han var gift med Marta Eriksdatter (1818-1898) fra Røstad, de fikk 5 barn:

  1. Ingeborg f. 25.7.1852, gift med Peder Andreassen på Vik.
  2. Gjertrud f. 21.8.1854, gift med Martin Johansen.
  3. Marit f. 28.11.1857, gift med Hans Iversen Aalbu på Korsvadet.
  4. Ingebrigt f. 31.3.1859, tok over b.nr. 3 på Ryggen etter faren.
  5. Ellen Pauline f. 5.6.1863, se Aks på Ryggen.

Anders Ingebrigtsen eide også b.nr. 1 på Ryggen og fra nå drives disse to brukene som ett bruk.

Opplysninger om gården Ryggen finnes i Ørlandsboka, bind II, side 362.


Åpningssiden for matrikkelgården Ryggen
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag