kart av Ryggen

Gården Ryggen,
under matrikkelgården Ryggen.
G.nr. 72/4.

bilde av Ryggen

bilde av familien på Ryggen
bilde av Ryggen
De nære ting.
Hans Ryggen 1956.

Hannah (1894-1970) og Hans Ryggen (1894-1956) levde her. Hans var sønn av Ingebrigt Ryggen på bruksnummer 1. Hannah Jönsson kom fra Malmö i Sverige. Hannah og Hans fikk ett barn:

skisse av Ryggen
bilde av Ryggen
bilde av Ryggen
  1. Mona Elisabeth f. 1924, bosted i Gävle, Sverige.

For å begynne med begynnelsen var dette l.nr. 134d, skyldsatt fra b.nr. 1 i 1862. Bruket ble delt i to, men føyd sammen igjen i 1869. Bruket var på 70 da, men bruksnummer 8 - Myra, og bruksnummer 11 - Helgebu, er utskilt herfra. Det som var tilbake, bygningene og omlag 14 da, ble kjøpt av bruksnummer 1 i 1976. Tomta der tunet var fikk bruksnummer 20 og ny bygning ble satt opp.

Første eier var Hans Henrik Andreassen (1835-?) fra b.nr. 1. Han eide bruket fram til 1862 og flyttet da til Aune på Rønne der han ble husmann og fisker. Han ble gift 22.10.1861 med Pauline Sivertsdatter (1839-?) fra Musdalen i Agdenes. De fikk ett barn:

  1. Anton Kristian f. 10.9.1861 d- 9.2.1862 i meslinger.

Hans Jacobsen (1833-1919) på Ryggaunet kjøpte i 1865 en del og i 1869 resten av bruket. Han bodde med familien på Ryggaunet.

Dette bruket fødde i 1865 hest, 3 kyr, 4 sauer og gris. De sådde 2,5 tønner korn og satte 4 tønner poteter.

Det var Hans Ryggens morfar, Hans Ryggaunet, som flyttet en bolig fra Vassbygda i Agdenes til Ryggen og satte den opp til bolig for Hans Ryggen. Senere ble boligen utvidet og forandret slik at ektefellene kunne ha hvert sitt atelier, selv om rommene var små. Det var Paul Grøtan fra Aune som hjalp dem med denne utbyggingen og forbedringen. Til kombinert fjøs og torvbu flyttet de et sommerfjøs som sto på farsgården til Hans Ryggen. Der fant han også plass til en høvelbenk i søndre ende av bygget og der høvlet han listeverk til maleriene sine. Profilhøvler fikk han laget med høvelstål fra en lokal smed og treverk laget av Paul Grøtan. Besetning i fjøset var ei ku og gris, begge sto mot vestveggen i bygget, til høyre for inngangsdøra var torvlageret.

Våningshuset var av tømmer med tilbygg i reisverk. Taket var dekket med never og papp med torvdekke. Taket fikk etter Hans Ryggens død en lekasje. Etter Hannah Ryggens død ble denne lekasjen forsøkt reparert, men det resulterte i en enda større lekkasje og etter noen år, var bygget ødelagt av sopp og råte. Etter Hannah Ryggens død tilbød deres datter Mona Granholm, som var eier fra 1976, Ørland kommune å overta eiendommen, noe som ble avslått. Det var enda ikke lokal forståelse for kunstnerparets kunst og viktige arbeider. Fylkeskonservatorens kontor tilrådde ikke restaurering da forfallet var kommet for langt, grunneier rev og fjernet deretter bygget.

Opplysninger om gården Ryggen finnes i Ørlandsboka, bind II, side 371.

La oss anbefale:
"Hannah og Hans Ryggen", av Magni Moksnes Gjeldsvik, 1993, ISBN 82-91295-01-8 og
"Vi lever på ei stjerne, ein biografi om Hannah Ryggen", av Inga Elisabeth Næss, 2002, ISBN 82-521-6066-2

Se bilde av deres gravminne på Ørland kirkegård.

bilde av Ryggen bilde av Ryggen bilde av Ryggen

Åpningssiden for matrikkelgården Ryggen
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag