kart av Ryggen

Gården Ryggen,
under matrikkelgården Ryggen.
G.nr. 72/5, tunet fikk senere g.nr. 72/19.

bilde av Ryggen

bilde av Ryggen
bilde av Ryggen

Denne gården omtales som Myra og ble skyldsatt i 1870 fra b.nr. 2 med skyld 0,82 skyldmark. Hans Åge Josefsen (1825-?) var brukets første eier og sønn av Josef Hansen på Haugen på Ryggen. Han var gift i 1855 med Serianna Nilsdatter (1835-?) som datter av Nils Hansen på Eidsaunet. De fikk sju barn:

 1. Ane Marta f. 6.3.1855.
 2. Johan f. 30.4.1859, døde i halsesyke 15.1.1864.
 3. Anna Kristine f. 18.2.1861.
 4. Nils f. 10.2.1863, gift 1898 med Johanna Johansdatter fra Rønne.
 5. Ove f. 28.6.1865, ble eier av Mikkelhaugen, b.nr. 9 på Rønne.
 6. Karen Sofie f. 21.1.1871.
 7. Henrik f. 12.3.1880.
Dette var et lite bruk, i 1875 oppgis besetning til 2 kyr og 4 sauer, de sådde 1/4 tønne bygg, 5/8 tønne havre og satte 1 tønne poteter. Familien dreiv bruket fram til 1884. Deretter finner forfatteren av Ørlandsboka dem som plassfolk på Aune på Rønne. Hans Josefsen dreiv som jordbruksarbeider. Ved folketellingen i 1900 bor Hans Josefsen og kona Serianna på en plass under b.nr.1 på Ryggen. Hun er sysselsatt med spinning og strikking. Sammen med dem bor ei datterdatter, Aagot Hansine Rasmusdatter, f. 1895.

bilde av Ryggen
bilde av Ryggen

Erik Røhme kjøpte bruket i 1884 og står som eier fram til 1918. Han eide også b.nr. 17 på Rønne. Etter ham overtok svigersønnen hans.

Jakob Johansen Ophaug (1855-1921) var sønn av Johan Arntsen på Opphaug og første gang gift i 1895 med Johanna Sofie Eilertsdatter (1851-1897). De fikk sønnen Edvard som døde som barn. Jakob Ophaug giftet seg andre gang i 1910 med Berte Kristine Røhme (1863-?), de fikk ingen barn.

I 1931 ble bruket kjøpt av to damer som bare eide det i fire år. Det var Amalie Heggdahl, telefondame på sentralen på Opphaug, og Astrid Eidsaune (1889-1955) som datter av Paul Johannessen Eidsaune på Brubakken.

Siste bruker av Myra var Haakon Olsen (1897-1964) som kjøpte i 1935. Han kom fra Bjugn og var gift 15.5.1924 med Ida Berge (1900-1969), også fra Bjugn. Håkon Olsen var sønn av baker Peder Bernhard (P.B.) Olsen (1869-1941) fra Kristiansund, baker på Uthaug og kona Karen Sofie Ovesdatter (1870-1942) fra Haugen på Uthaug. Ida og Håkon Olsen fikk fire barn:

 1. Borghild f. 14.6.1924 d. 21.2.2012, var gift med Tore Liabø fra Hemne.
 2. Kjellrun Synnøve f. 30.9.1925, døde 27.9.2012, gift med Albrigt Støkkan og bodde på Uthaug, fire barn.
 3. Arvid f. 19.1.1927, skolesjef og bodde på Dokka.
 4. Ingjerd Hildegunn f. 19.5.1935, gift 7.7.1956 med Helge Sæterbakken.

Håkon Olsen hadde før giftemålet en sønn med Inanda Lorense Hagen (1885-1946): Olav Hagen f. 1923, han eide bruket Hagen ei stund.

I 1957 ble arealet oppgitt til 33 da dyrka mark. Besetningen var hest, 3 kyr, gris og 40 høns.

Jordveien ble i 1970 solgt til Henry GuldteigGullteigen på Rønne. Tomta med husa har fått bruksnummer 19 og kalles Heimkjær.

Opplysninger om gården Ryggen finnes i Ørlandsboka, bind II, side 367.


Åpningssiden for matrikkelgården Ryggen
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag