kart av Ryggen

Gården Aks,
under matrikkelgården Ryggen.
G.nr. 72/6.

bilde av Ryggen

Svigerfaren, Anders Ingebrigtsen, delte fra denne parten fra sin gård, b.nr. 3, og ga til sin svigersønn, Martin Olaus Johansen (1848-?). Parten fikk b.nr. 6. Martin Johansen var gift med Gjertru Andersdatter (1854-1890) og de fikk fem barn:

bilde av Ryggen
bilde av Ryggen
 1. Anders f. 20.8.1877.
 2. Johan Edvard f. 23.9.1880.
 3. Marta Jørgine f. 9.2.1883, hun døde i USA.
 4. Grete Marie f. 28.1.1885, hun døde i USA.
 5. Gudrun, hun døde i USA.
bilde av familien på Ryggen

Martin Johansen var jektskipper, men gikk konkurs i 1894. Da kjøpte svigerfaren, Anders Ingebrigtsen, tilbake gården og ga den videre til dattera Ellen.

Ellen Pauline Andersdatter (1863-?) fikk hjemmel på gården av faren. Hun giftet seg 27.11.1884 med Kristian Nilsen Tromp (1851-etter 1889) fra Grande. De fikk tre barn:

 1. Marta f. 13.10.1885, gift med Oskar Guldteig fra Gullteigen på Rønne, eier av Utstrand og baker på Uthaug, deretter dreiv han med frakting med fartøy.
 2. Margrete f. 29.7.1887.
 3. Ellen Kristine f. 19.12.1889.

Kristian Tromp Nilsen hadde eiendommer på Grande som var forpaktet bort. Han reiste til Amerika som snekker i 1889. Reisemålet var Portland i Oregon. Kristian fikk ikke noe langt liv der borte. Etter bare få år døde han av hjerteslag i Amerika.

Enka Ellen Pauline Andersdatter giftet seg på nytt med Mortinus Antonsen Skavdal (1864-1951) fra Bjugn. De fikk ei datter:
 1. Anne f. 28.2.1900, gift med handelsmann Arne Bjørlykke (1891-?) i Vatne på Sunnmøre. Deres datter, Ester Marie f. 19.4.1922 ble neste eier.

Ester Marie Bjørlykke (1922- ) fikk skjøte på gården i 1935 og var eier til 1942. Hun ble gift Berg med bosted Tynset. Bruket ble forpaktet bort til Kristoffer Myhre 1941-1946 og Johan Hernes fra ca 1946.

Oddlaug Margrethe Bjørlykke (1908-1986) ble eier i 1942. Hun er datter av Oskar Guldteig og var gift med Arne Bjørlykke (1891-?). De fikk ett barn:

 1. Marit f. 12.10.1946, hun døde fire dager gammel.

Bjarne Hernes (1913-?) kjøpte gården Aks i 1956. Han kom fra Frosta og hadde forpaktet den fra ca. 1946. Bjarne og Helga Hernes (1914-?) fikk to barn:

 1. Egil f. 12.8.1941, gift med Randi og bor på Skatval.
 2. Laila f. 3.1.1945, gift med Jan Groven i Bjugn, foreldre til neste eier.

Bjørn J. Groven f. 17.12.1968 overtok gården i 1986. Bjørn Groven hadde ett barn:

 1. Ida Marie f. ?

Bjørn J. Groven var samboer med Toril Sandvik, de hadde to barn:

 1. Dødfødt gutt Christian 4.7.2009.
 2. Iselin f. 6.9.2010.

I 1957 ble arealet oppgitt til 116 da, derav 100 da dyrka mark. Besetningen var da to hester, 7 kyr og 3 kalver samt 3 griser.

Opplysninger om gården Aks finnes i Ørlandsboka, bind II, side 369.


Åpningssiden for matrikkelgården Ryggen
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag