kart av Ryggen

Gården Ryggaunet,
under matrikkelgården Ryggen.
G.nr. 72/7 og 8.

bilde av Ryggen

Bruksnummer 7 er skyldsatt i 1835 fra b.nr. 1 på Rønne og bnr. 8 er skyldsatt i 1922 fra b.nr. 4 på Ryggen. Brukene har fra 1922 hatt felles eier.

bilde av Ryggen
bilde av Ryggen

Ole Pedersen f. 22.1.1793 d. 12.9.1880 var første eier. Han kom fra Brynildsbukta på Uthaug til Ryggen som dreng Han var sønn av Peder Hansen og Martha Katharina Fredriksdatter Avendorf. Hun er datter av lærer og klokker på Røros Fredrich Avendorf (1729-1779) og Anne Lucie Henriksdatter Bye (1740-1777), Anne var datter av jekteskipper Henrik Jonsen Bye fra Bakklandet og Maren Hansdatter.

Mens Ole var liten gutt flyttet familien fra Brynildsbukta til Nordsjøstykket på Garten. Mora døde og etter at faren var død i 1801 og stemora giftet seg på nytt, dro brødrene Ole og Hans Fredrik hit, Ole var åtte år da faren døde og broren seks år. Hans Fredrik overtok omsider Utstrand.

Ole Pedersen giftet seg 20.8.1833 med Berit Pedersdatter f. 18.4.1804 d. 27.12.1888, som datter av Peder Nilsen fra Uthaug. De fikk ett barn, datteren Marta f. 27.7.1828 d. 31.7.1924 som ble gift med neste eier, Hans Jakobsen Han var født 1833 som sønn av Jakob Sivertsen på Fremstad i Agdenes. Hans Jakobsen døde i 1919. De fikk to barn:

 1. Berit Anne f. 9.8.1860, gift med Ingebrigt Andersen på Ryggen.
 2. Elisabeth f. 4.7.1862. Hun var ugift.

Arne Ryggen overtok bruket i 1922. Han er født 19.12.1898 og døde ugift 7.4.1939. Han var bror av kunstmaler Hans Ryggen og skar figurer i tre.

Neste eier fra 1928 ble Lars Jacobsen. Han er fra Agdenes f. 21.3.1876 d. 20.10.1965, gift med Anna Ovedie f. 29.6.1886, d. 7.5.1971, også hun fra Agdenes. De fikk seks barn:

 1. Johan Martin f. 17.5.1909, eier av Furuly.
 2. Bjarne Oddmund f. 4.2.1911, neste eier.
 3. Jacob Arthur f. 3.9.1912 d. 24.1.1935.
 4. Agnes Lovise f. 12.8.1915, gift med Teodor Ophaug på Aune.
 5. Arne Sigurd f. 1921, døde som liten.
 6. Arne Sigurd f. 29.6.1924 d. 6.3.2005, gift med Petra Elise Aune f. 24.1.1925 fra Vallersund og hadde fire barn. Han arbeidet i kraftlaget og de bodde på ei tomt, fradelt Ryggaunet.

Bjarne Jacobsen (1911-1960) overtok etter faren i 1945. Han var gift med Hildur Kristine Tørrem (1912-1996). De fikk fem barn:

 1. Harald f. 21.12.1940, døde 13.10.2018, neste eier.
 2. Anne Pauline f. 10.7.1946.
 3. Tore f. 8.10.1948.
 4. Kåre f. 8.10.1948.
 5. Liv f. 3.5.1957.

Harald Jacobsen (1940-2018) overtok etter faren i 1970, gift med Olga Marie Dahlos, de har tre barn:

 1. Terje f. 21.8.1965.
 2. Steinar f. 21.11.1967.
 3. Berit f. 28.6.1972.

Opplysninger om gården Ryggaunet finnes i Ørlandsboka, bind II, side 371.


Åpningssiden for matrikkelgården Ryggen
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag