kart av Ryggen

Gården Helgebu,
under matrikkelgården Ryggen.
G.nr. 72/11.

bilde av Ryggen

Helgebu er skyldsatt i 1936 fra bruksnummer 4. Arealet var på 30 da dyrket mark. Gården fødde i 1957 okse, 2 kyr og gris. Magnhild og Helge Kløften bygde opp denne gården.

familiefoto

Helge Kløften (1913-1991) var også snekker, han kom fra Solstad på Innstrand, ble gift med Magnhild Eriksen (1914-2010) fra Vestre Rønne på Rønne. De fikk fem barn:

  1. Brynjulf f. 11.6.1934 d. 19.8.1999, gift med Kari Korneliussen fra Kabelvåg, 3 barn.
  2. Jostein f. 8.4.1937, gift med Elin Margrethe Vågan fra Lundamo, 4 barn.
  3. Thorild f. 20.10.1946, gift med Stig Roar Bergh fra Trondheim, bosted Stjørdal, 3 barn.
  4. Astrid f. 3.2.1951, gift med Jan Kvernenes, 2 barn.
  5. Kjellaug f. 21.11.1954, gift med Reidar Standal, bosted Ålesund, 3 barn.

Jordveien er kjøpt av Ryggen, tunet med jord er på 2,4 da, matrikulert som b.nr. 28 er kjøpt av Thorild Kløften Bergh (1946- ).

Opplysninger om gården Helgebu finnes i Ørlandsboka, bind II, side 373.


Åpningssiden for matrikkelgården Ryggen
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag