Yrjar Heimbygdslag

Vi tror dette flyfotografiet ble tatt en gang i siste halvdel av 1950-årene. Nærmest gården Fagertun, litt av gården Guldteigen til venstre og lenger opp i fotoet de to gårdene Haugen , nærmest, og Myra. Se utsnitt i neste detalj.


foto av Haugen

Fotografiet var utlånt av Stein Terje Eriksen. YHL F 37123.


Åpningssiden for matrikkelgården Rønne
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag