Yrjar Heimbygdslag

Dette bildet av våningshuset på gården Ryggen er tatt fra nord. Her er Hans Ryggens atelier fjernet.


Foto av gården

Foto: Aud Lilleengen


Åpningssiden for matrikkelgården Ryggen
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag