Yrjar Heimbygdslag

Dette bildet av våningshuset på gården Ryggen er tatt fra nordvest. Vi ser inngangspartiet. Til venstre for inngangen er et utbygg til kjøkkenet. Hannah Ryggens atelier er i det nærmeste høyre hjørne av bygget, et takvindu slipper overlys inn i rommet. Veven sto mot vinduet på denne siden. Den berømte krukka med urin, som hun benyttet i fargingen, var plassert på en skiferstein til venstre for veven. Hans Ryggens atelier var et utbygg på endeveggen til høyre, adkomsten var gjennom Hannahs atelier. På dette fotoet er utbygget og hans atelier revet og fjernet. Tilbyggene og takvinduet ble utført av naboen, Paul Grøtan.


Foto av gården

Foto: Aud Lilleengen


Åpningssiden for matrikkelgården Ryggen
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag