kart av gården

Gården Hoøen, Øya,
eller i dagligtale Grimstadgården,
under matrikkelgården Hoøen.
G.nr. 73/1.

foto av gården

flyfoto av gården
kart av gården

Lars Iversen fra Orkdal kjøpte en del av Hoøya i 1804 og satte opp hus, markert med den venstre røde prikken på kartet over, den høyre markeringen var det opprinnelige stedet hvor b.nr. 4, nabobruket, hadde bygningene. Kartutsnittet til høyre viser den siste plasseringen av begge brukene, b.nr.1 er bygningene til venstre. Fotografiet i overskriftsvinduet viser samme sted etter at bygningene på b.nr. 1 er fjernet og bare b.nr. 4 gjenstår.

Lars Iversen (1753-1808) var gift med Sigrid Eriksdatter (1764-?) og de fikk fire barn:

 1. Lars f. 1795, eier fra 1830.
 2. Erik f. 1798, husmann i Sauvika.
 3. Marit f. 1800, gift med Mikal Gjertsen på Nesset.
 4. Berit f. 1806, gift med Ole Ingebrigtsen, husmann på Hoøya.

Sigrid Eriksdatter giftet seg andre gang i 1811 med Jon Mikalsen (1771-1839), de fikk ingen barn.

Lars Larsen (1795-1858) fikk bruket utlagt ved et samfrendeskifte i 1830. Gift i 1833 med Gurina Larsdatter (1810-?) fra Hoøya, de fikk fire barn:

 1. Lorentse f. 1834, gift 1860 med Andreas Olsen (Engen) Ophaug på Opphaug.
 2. Lars f. 1836, neste eier.
 3. Serianna f. 1841 d. 1842.
 4. Sivert f. 1843, gift med Anne Regina Sivertsdatter fra Musdalsvika, husmann under Hoøya.
kvinner på gårdsplassen
foto av en av brødrene Grimstad
menn på gårdsplassen
 foto av Harald Edvard Grimstad
foto av en av brødrene Grimstad foto av en av brødrene Grimstad
foto av transport av sau til holmene
foto av transport av sau til holmene
foto av transport av sau til holmene
foto av transport av sau til holmene

Lars Larsen (1836-?) overtok etter faren i 1859. Gift i 1861 med Ellen Gurine Andersdatter (1830-?) fra Skogan på Rønne, de fikk sju barn.

Gårdens daglignavn kommer fra Johan Edvard Grimstad som i 1889 kjøpte bruket. Han kom fra da fra Lauvøya i Åfjord, hvor de hadde vært en kort stund. Faren, Hans Arntsen Grimstad, f. 1799, hadde tidligere vært husmann på Reksterberget og eier av bruksnummer 19 på Rønne.

Johan Edvard Grimstad (1831-1900) var gift med (Peternelle) Tomine Kristensdatter (1837-?) fra Åfjord, de fikk sju barn:

 1. Kristine f. 12.6.1864 d. 1889, gift med Arnt Arvesen (1853-1904) fra Grande, som de eide ei kort stund, men de bodde på Hoøya, fikk to barn, se nedenfor.
 2. Ellen f. 18.6.1866, dro til Amerika i 1888, gift med en tysk mann der.
 3. Jakob Henrik f. 6.9.1871, var en kort periode i Amerika, mellom 1895 og 1899, ble neste eier.
 4. Antonette f. 22.12.1873, dro til Amerika i 1889.
 5. Hans Brækstad f. 1877 d. 1877.
 6. Johan Petter f. 10.8.1878. Han ble farmer i USA og kalte seg Johan Johnsen og John Grimstad. Johan Grimstad hadde en sønn med ei dame fra Skavdalen i Bjugn, gutten ble hentet til Amerika i konfirmasjonsalderen og ble senere gift med ei finsk dame. Johan Petter var eier sammen med broren Jakob Henrik fram til 1915.
 7. Margrete f. 1881 d. 1882.

Barna til Kristine Grimstad (1864-1889) og Arnt Arvesen (1853-1904) var:

 1. (Petra) Marie f. 13.2.1886, dro til Amerika og ble gift der.
 2. Julie Margrete f. 6.1.1888, dro til Amerika og ble gift der med en trondhjemer. Kan hende begge ble med tanta til USA.

Jakob Henrik Grimstad (1871-?), ble eneeier i 1915. Han var gift med Anne Katrine (Trine) Eilertsdatter (1870-?) fra Storfosna. De fikk fem barn:

 1. Telly Harriet f. 9.4.1900, gift med Jens Bernhard Hoøen fra Enokstua, de eide ei stund Slettvoll på Vik.
 2. Harald Edvard f. 26.1.1902, neste eier.
 3. Eilert f. 7.8.1903 d. 1984.
 4. Johan Petter f. 17.8.1905 d. 1975. Bodde på Uthaug, gift med Gudrun Aspås.
 5. Helene f. 28.8.1913.

Harald Edvard Grimstad (1902-24.3.1987) overtok i 1947, han ble gift 8.7.1941 med Hilma Johanna Sæther (8.8.1904-21.3.1943) som datter av Bernt Kristian Olsen Sæther og Albertine Severine Benjaminsdatter på Storbakken på Sæter i Bjugn kommune. Hilma og Harald Grimstad fikk ingen barn.

Grimstadgården finnes ikke lenger, husa er revet og jorda er, etter makeskifte, sammenføyd med b.nr. 4. Våningshuset sto der redskapshuset på bnr.4 ble bygd. Under krigen overtok tyskerne begge gårdene her og Harald Grimstad evakuerte til Uthaug og bodde ei tid i Gabrielsenstua i Sjøgata. Harald Grimstad ga flere gjenstander til Yrjar Heimbygdslag og fotografiene på denne siden er lånt ut av en av hans slektninger.

foto av gårdeiere

Opplysninger om Grimstadgården og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 13-16.


Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag