foto av gården

Gården Sauvika,
under matrikkelgården Hoøen.
G.nr 73/2.

foto av gården

foto av gården
Sauvika fra sjøen
Sauvika fra Storhaugen
Sauvika

Sauvika ble skyldsatt som gårdsbruk i 1875, men før den tid hadde bruket vært husmannsplass lenge. Sauvika har mulighet for sikker lending av båter, støa ligger beskyttet for vind høyere enn fra sørvest. Vi vet at færing og seksring har vært benyttet av folka her, av bruk nevnes smågarn og sildegarn, naturlige fangstredskaper mot de grunne farvannene. At utstyr som fiskesnøre ikke nevnes kan skyldes at det var så naturlig at en ikke tok det med. Bruket fødde både ku og sau i vekslende antall.

Karl Larsen født ca 1682 bodde sansynligvis her. Sønnen Mikal Karlsen (1719-?) overtok etter faren og hans sønn Kristen Mikalsen (1744-?) igjen etter ham. Men dermed forlater denne familien Sauvika. De som senere brukte Sauvika har alle tilknytning til plasser i Ørland, og ikke langt herfra.

I 1834 fødde plassen ei ku og to sauer. Brukeren hadde den gang en seksring, 6 smågarn og 8 sildegarn.
I 1865 var saueholdet økt til 5 sauer, i 1875 hadde de to kyr, 4 sauer og gris. De sådde 3/4 tønne bygg og 1/2 tønne poteter.

Kristen Mikalsen (1744-1784(-5)) var gift med Berit Tørrisdatter (1748-?) fra Fjøsholmen. Hun giftet seg andre gang med Tøker Andersen på Opphaug.

flyfoto av gården

Johan Jørgensen (1742-1828) var neste husmann. Han var gift med Marta Andersdatter (?-1827). De var husmannsfolk på Austråttaunet før de i 1794 havnet i Sauvika. De fikk sju barn.

 1. Anders f. 1773, neste husmann.
 2. Sissel f. 1779 d. 1779.
 3. Sivert f. 1781, gift med Karen Pedersdatter fra Nesset.
 4. Jakob f. 1783 d. 1783.
 5. Kirsten f. 1785, gift med Iver Olsen i Døsvik.
 6. Dødfødt datter i 1790.
 7. Jakob f. 1792, gift med Gisken Larsdatter fra Berg, de flyttet til Hitra.

Anders Johansen (1773-1831) var husmann i Sauvika i 1803, gift i 1800 med Andrea Pedersdatter, de fikk åtte barn:

 1. Peder f. 1800, ble husmann i Djupmyra på Storfosna mellom 1836 og 1865.
 2. Marta f. 1803, gift på Mikkelhaugen.
 3. Johan f. 1805, gift med Ane Marta Mikalsdatter fra Nesset. De ble gårdbrukere på Myråkran.
 4. Hans f. 1808, døde i kopper 23 uker gammel.
 5. Inger f. 1811, gift med Arnt Ellingsen i Søndre Bertelsvika.
 6. Ane f. 1815.
 7. Hans f. 1820, husmann på Uthaug.
 8. Karen Sofie f. 1823.

Erik Larsen (1798-1834) var husmann her til han druknet under fiske. Han var gift med Jonetta Arntsdatter (1800-?) som datter av Arnt Olsen, Uthaug. De fikk tre barn:

 1. Lorentse f. 1830 d. 1830.
 2. Lorentse f. 1831, gift med Anton Andersen fra Rønne.
 3. Andreas f. 1833, han var gårdbruker på Mikkelhaugen.

Jonetta Arntsdatter giftet seg andre gang i 1837 med Andreas Pedersen, sønn av Peder Hansen på Utstrand. De fikk dattera Ellen f. 1839.

Foreldrene til den første eieren var husmannsfolk under b.nr. 5 Der hadde de ei ku, men her kunne en ha fødd to to kyr. Kristian Andersen (1830-1876) var første eier, gift med Sofie Olsdatter (1833-?) fra en husmannsplass under b.nr. 4. De fikk fire barn:

 1. Hanna (1858-1859).
 2. Ove Andreas (1864-1865).
 3. Dødfødt datter (1866).
 4. Ove Andreas (1870-1944), neste eier.

Enka etter Kristian Andersen satt som eier fram til Ove Andreas Kristiansen - Ove Sauvika - overtok i 1917. Han ble gift med Jette Pauline Jakobsdatter fra Aune, de fikk ett barn, Anna Margrethe (1906-?), gift med Kristian (Chris) Karlsen (1901-1993), de bodde på Uthaug. Faren døde mens de var evakuert i 1944 og Anna Karlsen ble neste eier fram til Olaf Næsset (1900-1967) kjøpte eiendommen i 1961. Hans søsken overtok etter hans død og deres etterkommere deretter.

Fire fritidsboliger er bygd på gården, tre bygninger ved det gamle tunet og en bygning lenger nede ved sjøen.

Jette Pauline Jakobsdatter hadde ei datter, Johanna Petrine, g. Tiller, f. 1901, før hus giftet seg. Johanna fikk datteren Ruth f. 1925, som vokste opp på Håbakken. Hun ble gift Lundblad og ble senere boende i huset på Uthaug etter Anna og Chris Carlsen fram til 1995, da hun flyttet tilbake til Sverige. Yrjar Heimbygdslag fikk av henne gjenstander og tekstiler som var etter Jette og Ove Sauvika.

Opplysninger om gården Sauvika og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 20-23.

Hytte i Sauvika Hytte i Sauvika Hytte i Sauvika Hytte i Sauvika

Åpningssiden for gården Hoøya
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag